More

  – Dette er en veldig stor hannfisk

  Under en helt fantastisk fisketur til Svalbard i sommer fikk Andreas Næristorp en håkjerring på nesten 300 kilo. Dette var en hannfisk, og ifølge ekspertisen er det et spesielt stort eksemplar.

  Av: Endre Hopland

  Håkjerringen er en tallrik art utenfor Svalbard, men det er likevel ikke gjort i en håndvending å ta en på stang. Og desto mindre å faktisk få en opp til overflaten. Næristorp og resten av reisefølget hans klarte likevel å kroke og lande hele tre eksemplarer, med estimert vekt på 250 kilo (Ståle Fjøsne), 264 kilo (Karl Johan Sæth) og 290 kilo (Andreas Næristorp). Dette må kunne kalles meget god uttelling, spesielt med tanke på at det ikke på noen måte var denne arten det ble fisket mest etter i løpet av turen.

  Det er viktig å understreke at de svære og gamle haiene ble håndtert profesjonelt ved båtripen, av folk i følget som vet hva de holder på med. Etter måling og fotografering fikk de også svømme uskadd tilbake til dypet, igjen. Siden haiene mangler svømmeblære tåler de dette helt fint, spesielt i det kalde vannet utenfor Svalbard.

  Les også: De norske kjempehaiene

  Som tidligere annonsert ble de vitale lengde- og rundmålene sendt til den ledende håkjerringekspertisen i verden, og det var altså særlig et av eksemplarene som skilte seg ut som bemerkelsesverdig. Dette var fisken til Næristorp, en hannfisk som målte hele 328 centimeter.

  – En hannfisk på 328 centimeter er en veldig stor fisk, men det er faktisk ikke helt uvanlig at de blir så store. Vi har for eksempel fanget flere hannfisker på den størrelse under våre forskningstokt i Troms, sier førsteamanuensis i populasjonsgenetikk ved Universitetet i Tromsø, Kim Præbel, til Hooked.

  Forskere fra Norge, Danmark, Grønland og USA deltar i et større forskningsprosjekt som ble startet tilbake i 2013, og Præbel er med blant annet for å bistå med fangst, håndtering og prøvetakning av haiene. Håkjerringene i Nord-Norge er spesielt interessante i prosjektet. Dette skyldes først og fremst den store forekomsten av kjønnsmodne fisker sør i Troms, noe som er uvanlig andre steder i utbredelsesområdet til arten.

  – Biologien til håkjerringene rundt Svalbard skiller seg, så vidt vi vet, ikke fra håkjerringene som blir fanget andre steder i verden, men det er fremdeles mye vi ikke vet om disse fiskene. For å endre på dette er vi nå i gang med en større studie som blant annet vil belyse hvor håkjerringen ved Svalbard og langs norskekysten har sin opprinnelse, sier Præbel til Hooked.

  Les også: Søker ny viten om de norske kjempehaiene

  Den samme studien vil forhåpentligvis også kaste lys over ubesvarte håkjerringspørsmål som omhandler både stamme, utbredelse og ikke minst antall.

  – Vi ønsker å finne ut om det er egne stammer av håkjerring ved Svalbard og i Norge, og hvor store disse populasjonene faktisk er. Slik viten er helt nødvendig for bedre å kunne forvalte håkjerringen og forstå biologien til denne arktiske topp-predatoren, sier Præbel til Hooked.

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles