Havforskningsinstituttet og Universitetet i Tromsø har undersøkt effekten fang og slipp har på kveiter, og konklusjonen er at gjenutsetting fungerer dersom ting gjøres riktig.

Av: Endre Hopland

Ved siden av torsk (skrei) er kveite det fiskeslaget som lokker flest saltvannsfisketurister til Norge hvert eneste år. Arten er også grunnen til at mange av saltvannsfiskerne fra sørlige deler av Norge reiser nordover på stoviltjakt. I nord er havets dronning nemlig tallrik, og den vokser seg stor. Veldig stor. Så stor at det ikke alltid er forsvarlig å dra fisken over båtripen.

Fang og slipp på de større kveitene blir stadig mer utbredt, og selv om fiskene tilsynelatende svømmer fint ned igjen etter avkroking, vet vi faktisk veldig lite om hvilken skade de tar av denne behandlingen. Det er dette forskerne ved Havforskningsinstituttet og Universitetet i Tromsø nå har sett nærmere på.

Les også: Torsken blir trykkskadet, men heles veldig raskt

– Vi har fulgt elleve større kveiter på mellom 123 og 192 centimeter som ble fisket med stang og snøre. De ble merket med en akustisk sender og en pop-up-sender, som løsner etter en gitt periode. Senderne registrerer kveitene sine vertikalbevegelser, altså om de beveger seg oppover eller nedover i sjøen. Klare dybdeendringer betyr i praksis at fisken er i live, sier Keno Ferter fra Havforskningsinstituttet, som nylig holdt foredrag om emnet under NJFF sin konferanse om sportsfiske og forvaltning i sjøen.

Av de elleve fiskene som var med i forsøket, mistet to bevegelsen eller henholdsvis 38 og 44 dager. Dette skyldes etter alt å dømme at senderne har falt av. De resterende ni fiskene har vist helt normale bevegelsesmønstre etter at de ble satt tilbake igjen.

FORSKER PÅ TORSK OG KVEITE: Keno Ferter fra Havforskningsinstituttet. (Foto: Endre Hopland)

– Alle fiskene som var med i forsøket satt fint kroket, og hadde ingen skader da de ble satt tilbake igjen. Som nevnt var det også nokså store fisker. Konklusjonen vår er at kveiter som blir behandlet bra, tåler gjenutsetting godt, sier Ferter.

Les også: – 2014-årgangen gir oss en ny sjanse til bærekraftig forvaltning av havabboren (Hooked+)

God behandling av fisken bør naturlig nok ligge til grunn hos alle som driver med fang og slipp, uansett hvilken art en er på jakt etter. Likevel er ikke dette like logisk for alle. Er du usikker på noe, anbefaler vi deg å ta en kikk på denne saken før du reiser på fisketur.

– Fang og slipp er utbredt, men vi vet fremdeles lite om for eksempel stressfaktorer hos fisk, og da spesielt kveite, som følge av det å bli fanget på stang. Dette må det forskes mer på. Vi trenger også mer viten om fang og slipp på andre arter enn torsk og kveite, sier Ferter.