More

  Minst 55 nasjonaliteter fisket i Oslofjorden i fjor sommer (Hooked+)

  Sommeren 2016 ble 408 personer intervjuet mens de var på fisketur i Oslofjorden. Ytterligere 3000 Oslofjord-fiskere besvarte spørsmål over telefon. Undersøkelsene viser blant annet at fiske er et internasjonalt språk, og at regler er noe folk kan lite om.

  Av: Endre Hopland

  Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) gjennomførte i fjor en undersøkelse om omfang og verdi av sportsfiske. Undersøkelsen var primært rettet mot fritidsfiskere i Oslofjorden, med 408 feltintervjuer og 3000 telefonsamtaler, men også 1000 personer fra andre steder i landet ble oppringt. Materialet som ble samlet inn er både interessant og litt overraskende.

  – Fiskerne vi har snakket med har fått spørsmål om mye forskjellig, blant annet catch and release, minstemål, maksmål, fiskekort og egne stangfiskesoner. Kunnskapsnivået er veldig varierende, sier Odin Kirkemoen i NMBU, som nylig holdt foredrag om emnet under NJFF sin konferanse om fiske og forvaltning i sjøen.

  Hva forvaltningsholdninger gjelder, forteller Kirkemoen at det er langt større støtte for minstemål enn maksmål blant de spurte. Det er også en klar overvekt av fiskere som bare vil fiske med stang langs Oslofjordens bredder.

  Les også: Hørt om ruhå, taggknurr eller dyphavsabbor? De er alle tatt i Norge (Hooked+)

  – Vi opplever at folk ønsker å ta med seg fisken de får, men at de aller fleste forstår at begrensninger er nødvendig, og at undermålsfisk skal settes tilbake igjen. Stor fisk vil folk flest beholde, og generelt er det en positivitet til innføring av soner i Oslofjorden der bare stangfiske er tillatt, sier han.

  Undersøkelsene avdekket for øvrig at hele 55 nasjonaliteter var representert langs Oslofjorden i fjor sommer. Tallet er trolig høyere også, i all den tid bare en liten del av alle fjordfiskerne som var i aksjon ble intervjuet. Av de som svarte på spørsmål i felt var 46 prosent nordmenn, mens hele 94 prosent av de som ble kontaktet via telefon var norske statsborgere.

  – Det er en del som er av den oppfatningen at en del utenlandske fiskere dreper all fisken de får, men dette er ikke vårt inntrykk. Veldig mange utenlandske fiskere, spesielt fra Øst-Europa, har et sunt forhold til måtehold og det å sette fisk som ikke skal brukes skånsomt tilbake igjen, sier Kirkemoen.

  Av de spurte oppga 11 prosent at de fisker i Indre Oslofjord, og makrell er den soleklart mest populære fisken. Dette henger selvsagt sammen med årstiden undersøkelsen ble gjort på, men andelen fiskere som jakter andre ting enn makrell i fjordsystemet er likevel forsvinnende liten. Sjøørret, torsk og havabbor er andre arter Oslofjord-fiskerne verdsetter.

  – Blant de 4000 oppringte har vi ellers rekruttert 250 fiskere til å skrive fangstdagbøker. Dette har vi også gjort med 100 av de som ble intervjuet i felt. Målsetningen er å få inn mer data på hva en fritidsfisker fanger på egenhånd, sier Kirkemoen.

  En fisk som makrell er fritt vilt for stangfiskere i Norge, så lenge en ikke skal selge fangsten. Sammen med sei, lyr, steinbit og lange er den unntatt minstemålreglene. De samme reglene har for øvrig folk som fisker i Oslofjorden veldig liten kjennskap til.

  POPULÆR: Makrellen er den mest populære fisken i Oslofjorden. (Foto: Asgeir Alvestad)

  – De aller fleste vi spurte visste ingenting om minstemål, men 20 prosent hadde fått med seg at torsken må være 40 centimeter før den kan kakkes. Undersøkelsen viser ellers at uttaket fritidsfiskere gjør i Oslofjorden sommerstid er høyt. Samtidig er yrkesfiskere underrepresentert i våre data, og vi trenger mer informasjon om både fisket og arter som fanges, forteller Kirkemoen.

  Les også: – 2014-årgangen gir oss en ny sjanse til bærekraftig forvaltning av havabbor

  Han peker samtidig på at mer oppsyn og bedre formidling av gjeldende lover og regler er nødvendig for det fremtidige fisket i Oslofjorden.

  Resultatene fra undersøkelsen av fritidsfiskere og deres fangster i Oslofjorden, inngår som et forprosjekt til et nytt, treårig forskningsprosjekt med fokus på bærekraft og samfunnsverdier langst Norskekysten. Dette skjer i regi av Havforskningsinstitutttet, Akvaplan, NINA og NMBU. Egen sak om prosjektet kommer på Hooked i nær fremtid.

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles