More

  Har du lyst til å jobbe for Havforskningsinstituttet?

  Havforskningsinstituttet er på jakt etter nytt personell. Drømmer du om å jobbe med fisk og fiske, er dette utvilsomt noe du må ta en nærmere kikk på.

  Av: Endre Hopland

  Havforskningsinstituttet er et av Europas største marine forskningsmiljøer, med rundt 750 tilsatte og en rekke forskningsfasiliteter og laboratorier av høy internasjonal standard. Havforskningsinstituttet eier og drifter også seks forskningsfartøy. Hovedkontoret ligger i Bergen, men instituttet har også en avdeling i Tromsø, samt forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen.

  Det er to stillinger som forskningsteknikere innen datainnsamling fra fiskeri/fritidsfiske og feltarbeid som nå lyses ut. Som den observante leser sikkert har skjønt, innebærer jobben å være med på datainnsamling fra fiskeri, fritidsfiske og diverse feltarbeid. I tillegg vil stillingene innebære aldersbestemmelse av ulike arter.

  Arbeidet inngår som en del av overvåkning, forskning og rådgivning på viktige fiskebestander i våre farvann, Den ene stillingen vil ha hovedfokus mot kommersielt fiskeri, den andre vil være mer rettet mot fritidsfiske og feltarbeid i kystsonen. Stillingene er plassert i forskningsgruppe Fiskeridynamikk, med arbeidssted Bergen.

  Litt mer konkret vil arbeidsoppgavene være:

  • Felt-/toktarbeid og annen reisevirksomhet.
  • Tilretteleggelse av innsamlet materiale, kvalitetssikring og punching av data.
  • Alderslesing, hovedsakelig torskefisk, og enkle dataanalyser.
  • Kontakt med fiskere, blant annet opplæring i instituttets rutiner for prøvetaking og datainnsamling og oppfølging av fritids- og turistfiskere.

  Kvalifikasjoner som kreves i jobben er fagrelevant utdanning innen biologiske- eller tekniske fag, men relevant erfaring kan veie opp for manglende utdanning. En bør også være praktisk anlagt og løsningsorientert, og ha evner til å utføre nye oppgaver som for eksempel vedlikeholdsarbeid av instituttets elektroniske instrumenter for prøvetaking.

  Andre kvalifikasjoner som kommer godt med er god kjennskap og erfaring med data, Word, Excel og databaser, samt gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, og evne til å arbeide selvstendig, effektivt og målrettet. Arbeidsspråket er norsk, men evne til å kommunisere på engelsk vil være en fordel. Det samme vil gode artskunnskaper om ulike fiskearter i norske farvann være.

  For stillingen rettet mot kommersielt fiskeri vil arbeidsgiver legge vekt på erfaring fra- og kjennskap til kommersielle fiskerier, samt arbeid til sjøs under ulike forhold. For stillingen rettet mot fritidsfiske og feltarbeid i kystsonen, blir det lagt vekt på at en kan bruke småbåt under ulike forhold. Erfaring med bruk av ulike fiskeredskap (faststående, stang og snøre), og arbeid i kystnære områder under ulike forhold, er en fordel.

  Høres dette ut som noe for deg? Ta en kikk her for å se hele jobbutlysingen. Søknadsfristen er satt til 6. januar 2017.

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles