More

  – Lysingen er den nye torsken

  De siste årene har Nordsjøen nærmest blitt invadert av lysing. Samtidig trekker flere av de artene som fiskes kommersielt i Norge mot nordøst.

  Av: Endre Hopland

  – Lysingen er i ferd med å bli den nye torsken i Nordsjøen, og bestanden er i rask vekst, sier havforsker Svein Sundby i en artikkel publisert av Havforskningsinstituttet (HI).

  Nylig offentliggjorde instituttet den såkalte Kino-rapporten (kunnskapsInnhenting i Nordsjøen). Denne ble i utgangspunktet laget for øke kunnskapen om gyteområdene til ulike arter i Nordsjøen. Her kommer det frem mye interessant.

  – Fiskemengden i Nordsjøen har minket jevnt og trutt de siste 50 årene. Samtidig har de lokale fiskebestandene flyttet seg nord- og østover. Det har også kommet inn nye arter. Alt dette har ført til at en økende del av de kommersielle fiskeartene nå oppholder seg i den norske delen av Nordsjøen, sier Sundby.

  Les også: Lysingen frem i lyset (Hooked+)

  Arbeidet med Kino-rapporten har gitt forskerne mange flere detaljer om gytefelt i Nordsjøen, i tillegg til bedre oversikt over utbredelsen til de forskjelligeartene. Til sammen finnes det rundt 140 fiskearter i Nordsjøen, men nesten 80 prosent av den kommersielle fangsten består av tobis, sild, brisling, makrell, torsk, hyse, sei, hvitting, øyepål og rådspette. De siste 20 prosentene er fordelt på de resterende artene.

  Blant nykommerene i Nordsjøen finner vi altså den nevnte lysingen, i tillegg til sardiner og ansjos. Disse har ifølge Sundby kommet inn i Nordsjøen via to innganger. I sør har sardiner og ansjos entret Nordsjøen via Den engelske kanal, og fra områdene vest av Irland har både sardiner og lysing funnet veien inn på nordsiden av De britiske øyer.

  Les også: Med fireball og haspel etter storlysingen

  Lysingen er en fantastisk sports- og matfisk, og langs Vestlandskysten og oppover til Trøndelag har arten blitt fisket målrettet med stang i flere år allerede. Nå tyder altså mye på at dette er en art vi kommer til å ha glede av også i årene som kommer.

  Du kan lese mer om Kino-rapporten på Havforskningsinstituttet sine nettsider.

   

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles