Tag : ForskningForskerne ønsker din hjelp til å kartlegge havabboren

Etter flere år med få rapporter om havabborfangster langs kysten vår, har årets sommer og høst vært veldig oppløftende for den populære sportsfisken. Nå kan du bistå forskerne i jakten på mer kunnskap om den norske havabborstammen. Av: Endre Hopland – Vi i Det Norske Havabborprosjektet setter stor pris på om du som fisker sender inn skjellprøver og fangstdata på havabbor fanget i Norge. Disse dataene gir oss viktig kunnskap om havabborens vekst og tilstand i norske farvann, sier Thrond Haugen […]

Les mer

Søker ny viten om de norske kjempehaiene

Den siste uken har forskningsfartøyet Johan Ruud vært på tokt i Vågsfjorden nord for Andørja. Her er det håkjerringene, de nest største, kjøttetende haiene i verden, som har vært under lupen. Av: Endre Hopland Håkjerringstoktet er en del av et større forskningsprosjekt som ble startet tilbake i 2013, der forskere fra Norge, Danmark, Grønland og USA deltar. At håkjerringene i Nord-Norge er spesielt interessante i denne sammenhengen, skyldes den store forekomsten av kjønnsmodne fisker sør i Troms, noe som er uvanlig andre steder i […]

Les mer