Tag : OppdrettBærekraft

Først av alt vil jeg takke Fiskeriminster Elisabeth Aspaker for at hun følger situasjonen nøye og ser min og andre miljøbevisste sin frustrasjon. Hun uttaler i sitt innlegg følgende: Spørsmålet er hva som er akseptabel miljøpåvirkning og hvordan vi kan forene bærekraft med forutsigbar vekst. Jeg starter her med å få frem hva bærekraftig utvikling er. Store norske leksikon sier dette: Bærekraftig utvikling vil si en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille […]

Les mer

På lag med naturen

Den positive utviklingen, med stor nedgang i rømningstall de første årene etter 2006, ser ut til å ha stagnert. Det er ikke en situasjon vi kan slå oss til ro med. Jeg forstår fortvilelsen lokalpolitiker og sportsfisker Reidar Staalesen uttrykker over rømt laks, i BT 16.1. Jeg forstår også fortvilelsen til oppdretterne som har mistet fisk i vinterstormen. Meldinger om rømt oppdrettsfisk er dårlig nytt for alle. Stormens herjinger var ille. Vi har fått en svært dårlig start på året, […]

Les mer

– Regnbueørreten skulle destrueres

En unormal varm sommer skal ha ført til at store mengder av regnbueørreten i oppdrettsanleggene i Osterfjorden i Hordaland ble kjønnsmoden. Nå er denne fisken på frifot. Av: Endre Hopland Etter at enorme mengder oppdrettsfisk rømte fra flere anlegg i Hordaland i forbindelse med stormen «Nina», har bilder og videoer av fryktelig stygg og tilsynelatende syk regnbueørret begynt å dukke opp på nettaviser og i sosiale medier. Denne fisken var ifølge Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) aldri ment som menneskemat. […]

Les mer

Dette er ikke en sunn og frisk fisk

De massive rømningene fra oppdrettsanlegg i Hordaland i forbindelse med stormen «Nina» er ikke noe annet enn en miljøkatastrofe. Fisken som nå er på frifot er også av svært varierende kvalitet. Der laksen tilsynelatende er slakteklar, og blir betegnet som fullt spiselig (for de som spiser oppdrettsfisk) av mattilsynet, står det langt verre til med mye av regnbueørreten. En del av fisken ser rett og slett ut til å hangle noe helt alvorlig, der den i full gytedrakt kaver av sted, […]

Les mer

Dugnadsfiske

21. januar 2015: Det er vanligvis få ting som slår følelsen en får i kroppen i det en kommer frem til sjøkanten, trekker den friske luften dypt ned i lungene, myser mot horisonten og tar det første kastet etter storfisken. Vi er privilegerte med storslått natur her i Norge, og de som ikke vet å benytte seg av den, skjønner faktisk ikke hva de går glipp av. Denne onsdagsformiddagen har alle momentene som er beskrevet over, i tillegg til en […]

Les mer

Miljøvernforbundet har anmeldt oppdretterne

Enorme mengder laks og regnbueørret er på rømmen i flere fjorder i Hordaland etter uværet «Nina» sine herjinger. Nå har Norges Miljøvernforbund anmeldt oppdretterne. Av: Endre Hopland – Vi har anmeldt fire oppdrettsanlegg i Hordaland. Anleggene deres har ikke holdt standarden de skal etter regelverket, sier Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund ifølge NRK. Fra anlegget til Fyllingsnes Fisk i Fensfjorden i Lindås kommune, rømte det alene minst 50 000 laks. Det viste seg at toppkjettingene som ble brukt i fortøyningene […]

Les mer

Rømningene som ikke skulle skje

Hvordan kan det være mulig at 200.000 fisk rømmer i løpet av årets første 12 dager, når man har en nullvisjon for rømming? Nina ble det kalt, uværet vi nettopp fikk stormende innover våre kystlinjer. Nina var en storm med større kraft enn vi har sett på omtrent 20 år. Konsekvensene av uværet var ikke «bare» ødelagte hus, veltede trær, strømbrudd og materielle skader. Hun har og gjort en skade på Vestlandet som ikke er like lett for forsikringsselskap å […]

Les mer

Tre mill. sportsfiskere ber om lukka anlegg

Sportsfiskerorganisasjonen European Anglers Alliance (EAA) ber Norge sette fart på arbeidet med lukka oppdrettsanlegg av hensyn til villaksen. Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell advarer samtidig mot Høyres løfte om å flytte villaksen over til Fiskeri- og Kystdepartementet. Dette skriver Norges Jeger- og Fiskerforening på sine nettsider. The European Anglers Alliance (EAA), en paraplyorganisasjon med 3 millioner medlemmer i 15 medlemsorganisasjoner fra 13 nasjoner, holdt sin 18. generalforsamling i Bergen 31. august. EAA diskuterte de negative effektene av oppdrett av laks i […]

Les mer

Ikke spis oppdrettslaks

– Jeg anbefaler ikke gravide, barn eller unge til å spise oppdrettslaks. Det er for usikkert både hvor mye giftstoffer laksen inneholder, og hvordan disse stoffene påvirker barn, unge og gravide, sier spesiallege Anne-Lise Bjørke Monsen ved klinisk institutt på Haukeland universitetssjukehus til VG. Saken er en forlengelse av en serie artikler om oppdrettslaksens parasitter, tungmetaller og laksenæringens bieffekter. I flere riskdekkende medier har vi lest om oppsiktsvekkende rapporter og neddysset funn. Dagsavisen skrev i april om den røde fare (anbefalt […]

Les mer

Mindre oppdrettslaks i elvene enn ventet

I denne pressemeldingen fra Miljøfondet (Fiskeri- og Havbruksnæringens landsforening) kommer det frem at innslaget gikk ned fra 4,5% i 2011 til 2,5% i 2012. Undersøkelser av over 26.000 laks i 62 vassdrag over hele landet i 2011 og 2012 viser at innslaget av rømt oppdrettslaks er lavere enn ventet. De aller fleste elvene har mindre enn fem prosent eller null innslag. Summert på landsbasis var innslaget av rømt laks 4,5% i 2011 og 2,5% i 2012. Dette framgår av prosjekter […]

Les mer