More

  – Lukkede anlegg er ikke en trussel

  Vekst i oppdrettsnæringen er blitt lovet av myndighetene, og vi kunne lese i Bergens Tidende 4. november at 152 av 155 kommersielle konsesjoner hadde søkt om økning av biomasse. Dette har fiskeriministeren tillatt ved strengere miljøkrav til oppdretterne.

  I seg selv høres jo dette strålende ut. Allikevel bekymrer det meg at man fremdeles tenker vekst, når det berømte trafikklyssystemet burde lyse rødt langs store deler av oppdrettsintensiv kyst.  HI sin luseovervåking og risikovurdering bekrefter dette.

  Ved Sunndalsfjorden må 1.3 millioner laks tvang-slaktes grunnet høye lusetall, og mattilsynet uttaler følgende:

  – Situasjonen er ute av kontroll, og det som nå skjer er meget, meget alvorlig. Det sier seniorinspektør i Mattilsynet, Barbo Klakegg, til NRK.

  Les også: En av tre villfisk er verdt å ofre

  7. oktober kunne vi lese i VG: Havforskningsinstituttet har målt sentrale fjorder fra Agder i sør til Finnmark i nord, og funnet ekstremt mye lus mange steder. Målingene ble utført på forsommeren. Flere funn viser at tilnærmet all ørreten hadde lus da målingene ble gjennomført, mange i dødelige mengder.

  Rapporter om miljømessige trusler fra næringen har fremdeles lite fokus på annet enn rømning og lus. Allikevel ser vi at enkelte innen næringen har sett at overgjødsling av fjorder kan være uheldig. Til og med fiskeriministeren har her snudd, og uttalte til NRK 4. november:

  – Det å gjøre slammet, som i utgangspunktet er et problem, om til en ressurs som de kan bruke som en energikilde i produksjonen er kjempespennende, sier hun.

  Et anlegg kan produsere 15 tonn slam daglig. Mens oppdretternes toalett for arbeiderne må søkes om, kan fiskens avføring gå rett i fjorden. Samlet tilsvarer det kloakk for 17 millioner mennesker årlig. I tillegg opplever fiskere i oppdrettsintensive områder at torsk beiter på denne avføringen og egner seg deretter dårlig som mat.  Dette er et problem. Sterner Biotek har funnet en mulig løsning på dette problemet. De ønsker å rense slammet til plantegjødsel og utvikle biogass i prosessen.

  Ved å endre dagens drift i oppdrettsnæringen til lukkede anlegg vil man kunne samle opp en høy andel slam og få et miljøvennlig produkt ut av noe man ikke vil fylle fjordene med.

  Akvadesign har en av løsningene på disse lukkede anleggene og har i dag 14 lukkede anlegg i forsøksøyemed. I disse ser man enormt lovende resultater. Ingen lus, utenom da de slapp fisk med lus opp i anlegget for å se hva som skjedde. Lusen forsvant, da det ikke var tilførsel av ny lus. Dessuten raskere vekst, oppsamling av inntil 70 prosent kloakk, ingen rømt fisk og ikke minst 99 prosent overlevelse for oppdrettsfisken. Det i seg selv burde være grunn nok dyrevelferdsmessig, da man i dagens drift har et svinn på 20 prosent. Under den opprivende pelsdyroppdrett saken snakket man om et svinn på under 10 prosent. Dette engasjementet burde også rettet fokus på svinnet ved matfiskproduksjon.

  Les også: Vårt felles ansvar for sjøørreten

  Mens man venter på ny forskning, nye forsøkskonsesjoner, benektelser av miljømessige problem osv. , lider miljøet og villfisken. Det er allerede alt for høye lusetall, og disse kommer ikke til å forsvinne ved økning av biomasse. Det rømmer fisk året gjennom, ikke bare ved stormer, det har vi smertelig erfart på Vestlandet. Det tas fremdeles regnbueørret fra Lerøy Sjøtroll etter stormen Nina, selv om så å si hvert eneste individ er gjenfanget. Elvene i Hordaland er stort sett stengt eller har begrenset fiske (her er det ikke bare utfordringene med lus, andre faktorer spiller og en rolle her, som kraftreguleringer osv.) Fjordene fylles med kloakk, og ikke minst 1 av 5 oppdrettsfisk dør under produksjon av sykdom, lusebehandling, osv.

  Løsningen ligger der, og den er ikke leppefisk, luselaser og luseskjørt. La oss ikke lenger snakke om å løse problemene ved vekst, men legge om til lukkede anlegg, så er potensialet for vekst der. Arbeidsplassene vil ikke forsvinne, lokalsamfunnene vil ikke miste bærebjelker i småsamfunnene.

  Lukkede anlegg er ikke en trussel, det er et potensial for vekst. Jeg vet at veksten kommer. La den da for alle sin del være bærekraftig og miljøvennlig. Det skylder vi alle de som kommer etter oss.

  – Reidar Staalesen, Bystyremedlem for Arbeiderpartiet i Bergen/Bergen Sportsfiskere

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles