More

  Vårt felles ansvar for sjøørreten

  AP-politiker og sportsfisker, Reidar Staalesen, brenner for villfisken vår. I dette debattinnlegget slår han et slag for sjøørreten i Bergensområdet.

  I en sak NINA (norsk institutt for naturforskning) fremlagt 7. september kunne vi lese følgende:

  «Lakselus kan påvirke både vekst, overlevelse og atferd hos sjøørreten, ifølge en omfattende internasjonal kunnskapsoppsummering. Det høres kanskje ikke så dramatisk ut at lusa kan føre til færre sjøvandrende ørret, men det kan føre til en redusert framtidig rekruttering og mindre høstbart overskudd av ørret for fiske. I ekstreme tilfeller kan sjøvandring forsvinne lokalt. Bestander av sjøørret som lever i små bekker og elver med ustabile miljøforhold i deler av året, og som er avhengig av å være i sjøen for å overleve i disse periodene, står i så fall i fare for å forsvinne».

  I Bergen kommune har vi en rekke vassdrag som sjøørreten skal gyte i, tilstanden i de fleste av disse er ikke god. Vassdragene er lagt i rør eller de er kanalisert. Mange av dem er sterkt forurenset og nedkortet til elvestubber i enkelte tilfeller. Når tilstanden i sjøen er slik for sjøørreten har vi et ansvar for at tilstanden i bekker og elver er bedre, slik at vi også i fremtiden kan ha sjøørret i kommunen vår.

  Les også: Hvilket politisk parti velger torsken?

  Jeg har selv som medlem av Bergen Sportsfiskere og lærer ved Steinerskolen på Skjold vært med på et omfattende restaureringsprosjekt av Apeltunsvassdraget. Her har vi sett av god dugnadsånd, samarbeid mellom kommune, næringsliv og skoler kan ha en enorm effekt for vassdrag i sårbar tilstand. Tirsdag 8 September ble det åpnet en fisketrapp i vassdraget, og sjøørreten kunne igjen vandre i hele vassdraget. Noe den ikke har kunne gjort på mange år. Tiltak, dugnad, samarbeid og ikke minst økonomisk støtte hjelper!

  En utfordring i en kommune som Bergen er at byutviklingen har lukket inne en del av disse vassdragene, og har ikke blitt inkludert i byutvikling slik de burde ha blitt. En del vassdrag vil også stå i fare da Bergen er en by i vekst, det er derfor ekstra viktig at vi tar hensyn til disse små men viktige vassdragene i fremtiden.

  I kommunevalgprogrammet til Arbeiderpartiet i Bergen står det følgende:

  «I fremtidig byutvikling må det unngås elvelukking og heller sørges for at flere vassdrag i byområdene blir åpnet».

  Dette er noe jeg og Arbeiderpartiet vil kjempe for i Bergen i årene som kommer. Når sjøoverlevelsen er liten må vi sørge for at elveoverlevelsen er så god som mulig. Sunne vassdrag som barn og ungdom kan fiske i, se fisk i og oppleve en av våre nasjonalskatter i er noe vi bør sikre for fremtiden. Dette er et felles ansvar, og ansvaret må vi ta før det kan være for sent.

  Leve sjøørreten!

  Reidar Staalesen, listekandidat nr 67 for Arbeiderpartiet i Bergen.

  Endre Hoplandhttp://fiskogrask.blogspot.com
  Hooked-redaktør, sportsfisker, skribent og fotograf fra det regntunge, men glade Vestland. Trives best ved eller på sjøen, men er ikke veldig kresen så lenge det handler om fisk og fiske.

  Latest articles

  Her er årets deltagere i Jaktlaget!

  Snart starter innspillingen for årets oppfølger til Jaktlaget. Seks deltagere skal stifte ett nytt Jaktlag og vi får bli med på deres...

  Vi lager pølser og kjøttdeig – Bernt gjør ting han ikke kan Ep20

  Nysgjerrig på å lage pølser eller lage kjøttdeig? Det var jeg og - så ringte jeg Jesper som blei med å lagde...

  5 TIPS til hagleskytinga – Bernt gjør ting han ikke kan EP19

  Her er 5 tips til hagleskytinga før jakta starter. Jeg tok turen opp til Løvenskioldbanen for å...

  Predatorfiske i Østersjøen med Raymarine Element

  Tidligere i sommer ble jeg invitert til Finland av Raymarine for å sjekke ut nye Raymarine Element. Da jeg aldri har...

  Related articles