More

  Fiskeriorganisasjonene er positive til et regulert sportsfiske etter størje

  Er det håp om å kunne fiske størje med stang i Norge allerede neste år? Etter reguleringsmøtet i Bergen nylig er det god grunn til å tro det.

  Av: Endre Hopland

  – Under reguleringsmøtet i Bergen var nok en gang regulering av makrellstørjefiske oppe til diskusjon, denne gangen som en ordinær reguleringssak. Vi leverte i forkant av møtet et innspill med krav om at en nå må åpne opp for en dedikert sportsfiskerkvote på arten.​ Denne ble presentert av vår representant under møtet, og responsen fra majoriteten av fiskeriorganisasjonene var overveldende positiv med henhold til å få åpnet opp for et regulert fiske også med sportsfiskeredskap, melder NJFF.

  Les også: Hva kreves egentlig av utstyr og kunnskap for å fiske diger størje?

  For ordens skyld er det overnevnte reguleringsmøtet ett av to årlige arrangementer der utelukkende inviterte deltagere kan stille. Alle former for regulering av fiske i Norge trenger gjennomslag i et slikt møte for å tre i kraft. Norges Jeger og Fiskeforbund (NJFF) er blant de inviterte, og har derfor også anledning til å delta i debatten.

  Det er som kjent ICCAT som avgjør størjekvotene til de forskjellige landene som grenser til Atlanterhavet, men hvem som får fiske etter den ettertraktede fisken i Norge er det våre egne fiskerimyndigheter som bestemmer.

  – Helt siden Norge ble tildelt en nasjonal kvote har vi krevd at en må sette av en del av denne til sportsfiske, i tråd med de internasjonale reglene som ligger til grunn for alt fiske etter arten. Til nå har tonen fra myndighetene vært nedslående, men nå er det endelig lys i sikte. Vi mener det er på tide at man får på plass en sportsfiskerkvote etter størje i Norge, melder NJFF.

  Les også: Her eksploderer havet utenfor Øygarden i jagende makrellstørje

  Siden den norske kvoten er så liten at det knapt er lønnsomt for ett enkelt fartøy å ta all fisken alene, var det i møtet noe uenighet knyttet til størrelsen på en dedikert sportsfiskerkvote. Særlig Norges Fiskarlag mente at en inntil kvoten øker bør søke om å få på plass et prosjekt hvor en får en forskningskvote til sportsfiske, på samme måte som svenskene og danskene hadde i år.

  – Holdningen til at dette måtte komme på plass var likevel, i alle fall slik vi tolket det, positivt også fra Fiskarlaget sin side, melder NJFF.

  Også ledelsen i Fiskeridirektoratet var klar på at det om ikke altfor lang tid er naturlig at en ikke forbeholder hele kvoten til kommersielt fiske, men også får på plass en kvote for fritidsfiske.

  Les også: Direktoratet vil ikke ha fritidsfiske etter makrellstørje i 2017

  – Enn så lenge har en ikke vurdert hvilken type registreringsordning en må ha på plass, både med henhold til fiskere og båter. Det stilles nemlig internasjonale krav til at det finnes ordninger for dette. En må også få på plass gode rapporteringsrutiner for de som eventuelt fanger fisk. Det gjenstår å se om en allerede i 2018 får på plass en viss sportsfiskerkvote. Vi mener rimelig nok at det absolutt er på tide, melder NJFF.

  Uavhengig av om det blir en egen kvote, vil NJFF uansett søke om å bidra til å få på plass et forskningsprosjekt i regi av Havforskningsinstituttet likt det som ble gjennomført med suksess i Sverige og Danmark i høst. Her ble som kjent 18 størjer merket med sendere som vil gi verdifull data om de massive fiskene i et helt år.

  Les også: Størjefangsten gikk på billigsalg

  Det er ellers verdt å merke seg at ICCAT mener at bestanden av størje i Atlanterhavet nå er så god at kvotene kommer til å stige for hvert år fremover. Dette inkluderer de nordlige kvotene. Allerede neste år legges det opp til en norsk kvote på 100 tonn, mot 50 i år. Da er det nærliggende å tenke at et regulert sportsfiske etter verdens sterkeste fisk er noen hakk nærmere.

  Slik så det ut da en stim størjer jaget byttefisk vest av Øygarden i høst: (Video: Martin Wiech)

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles