More

  I Sverige og Danmark blir det stangfiske etter- og merking av størje, i Norge skal det fiskes kommersielt og kakkes

  Dersom makrellstørjen returnerer til Västkusten i sommer, kan danske og svenske sportsfiskere fange inntil 20 eksemplarer med stang, med merking og gjenutsetting som formål. I Norge er det fremdeles steinaldertankegangen som råder.

  Av: Endre Hopland

  – For første gang skal nå makrellstørje merkes i havområdene utenfor Sverige og Danmark. I et projekt finansiert av International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) kan inntil 20 størjer tas på stang i svenske og danske farvann i løpet av sensommeren og hösten 2017. Fiskene skal merkes med avanserte elektroniske sendere, som skal gi bedre kunnskap om blant annet størjene sitt bevegelsesmønster, melder Sportsfiskarna, Sveriges eget sportsfiskeforbund.

  Sportfiskarna har siden i fjor høst diskutert størjespørsmålet med sine kolleger i European Anglers Alliance og et italienske sportfiskeforbundet, som i flere år har arbeidet med et tilsvarende prosjekt i Middelhavet.

  – Merkingen er et veldig spennende prosjekt. Vi er glade for å kunne bidra til å forbedre kunnskapen rundt tunfisken, og dermed også forutsetningene for en bra forvaltning. Vi vet at også at sportsfiske med stang er en veldig skånsom fiskemetode som passer bra for et prosjekt som dette. Samtidig stilles det store krav til utrustning og håndtering av så store fisker. Nå håper vi bare tunfisken kommer tilbake i 2017, sier Markus Lundgren, fiskeverdiansvarlig i Sportfiskarna.

  I Norge kan en foreløpig se langt etter lignende tiltak. Den norske makrellstørjekvoten for 2017 er på 52,48 tonn, og Fiskeridirektoratet har gått inn for at også årets satsing skal gjennomføres som et forsøksfiske der ett fartøy får tillatelse til å delta med en kvote på 42 tonn. De resterende 10,48 tonnene er foreslått satt av til dekning av uunngåelig bifangst. Fiskeridirektoratet ønsker også at fartøyet som får forsøkskvoten skal være en ringnotbåt.

  – Det er den internasjonale fiskeriforvaltningsorganisasjonen ICCAT som forvalter fisket etter makrellstørje i Middelhavet og Atlanterhavet, og ICCAT er opptatt av å unngå overkapasitet i fiskeflåten for å hindre ulovlig fiske. I forvaltningsplanen stilles det derfor strenge krav til samsvar mellom kvote og antall fartøy som får delta i fisket. Fartøyet som fisket størje i 2016 tok 39,64 tonn i ett enkelt kast. For å unngå fare for et betydelig overfiske, mener vi at det kun bør åpnes for forsøksfiske med ett fartøy som har adgang til å fiske med ringnot i 2017, skriver skesjonssjef i Fiskeridirektoratet, Stein-Åge Johnsen, i reguleringsforslaget.

  I 2016 ble fisket etter makrellstørje som kjent regulert som et forsøksfiske. I utgangspunktet ble det åpnet for fiske med ett ringnotfartøy og ett linefartøy, men ettersom ingen linefartøy over 15 meter meldte sin interesse, var det bare ett fartøy som fikk adgang til å delta. Fartøyet fikk tillatelse til å fiske med størjenot, og ble innmeldt til ICCAT sitt fartøyregister for perioden mellom 8. august og 30. oktober 2016. Fartøyet hadde observatør fra ICCAT om bord hele tiden det var i fisket, og i tillegg var observatør fra Havforskningsinstituttet med under det meste av fisket.

  Forsøksfisket ble stoppet 19. september etter at det var tatt en enkelt fangst som oversteg fartøykvoten. Fangsten var på 39,64 tonn, fordelt på 191 individer. Denne ble landet i utpekt ICCAT-havn med inspektør fra Fiskeridirektoratet til stede under hele prosessen. Videre ble det utstedt ICCAT-fangstsertifikat for fangsten.

  I tillegg til dette kastet ble det i år registrert 4,15 tonn bifangst i fiske etter andre arter. Av disse ble litt over ett tonn tatt under kolmulefiske, i overkant av to tonn under makrellfiske og resten under fiske etter nordsjøsild og reker.

  Du kan lese mer om saken på Sportsfiskarnas egne nettsider.

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles