Tag : Reidar Staalesen– 1 av 3 villfisk er verdt å ofre…

Vi vil starte dette innlegget med å henvise til første ledd i Grunnlovens miljøparagraf §112.: «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares.» Dette bør ha en vesentlig rolle i all virksomhet som kan ha en miljømessig påvirkning  og kan være greit å ha i bakhodet når man leser  Havbruksmeldingen (Meld. St. 16 (2014-2015)som regjeringen la fram før påske. Det har nå roet seg litt i kastene etter stormen Nina traff Hordaland.Det […]

Les mer

I skyggen av Kenneth Bruvik smiler sjøørreten

Tilsvar til innlegg av anonym ansatt i Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL).  For de av oss som leser om akvakultur og havbruksnæring var det en del som satte kaffen i vrangstrupen onsdag 11. mars. På hjemmesiden til NSL var det lagt ut en artikkel, som man lett kan tro er laget med hensikt å gjøre en person mindre troverdig.  Man kan videre tenke seg at denne artikkelen er laget for å angripe denne personen, på grunn av at han forbilledlig har […]

Les mer

Finn fem feil!

Jeg har satt meg ned og fundert litt over en del av det som har kommet frem siden den skjebnesvangre stormen Nina traff oppdrettselskapet Lerøy-Sjøtroll for litt over en måned siden. Det har vært mye frem og tilbake. Kommunikasjonsnekt, fornektelse og feilinformasjon. Jeg vil her prøve å belyse noen av de sakene som for meg bare styrker ønsket om et bedre kontroll og tilsynsorgan, samt en overgang til tette og trygge anlegg. Omdømme er et viktig fokus for næringen. Det […]

Les mer

Syk fisk på frifot

Jeg er sportsfisker og får stadig syk oppdrettsfisk på kroken. Hva gjør den i vann der vi jakter på villfisk? Under stormen Nina som traff Hordaland i januar skjedde det flere uheldige ting, som for eksempel rømning av opp mot 100.000 regnbueørret i Osterfjord-systemet. Dette var én av til sammen fem rømninger påført av stormen. Det er ødeleggende for villfiskbestanden om oppdrettsfisken kommer seg ut i det fri. I Hordaland er villfiskbestandene allerede under ekstremt press. Vi som driver med […]

Les mer

Bærekraft

Først av alt vil jeg takke Fiskeriminster Elisabeth Aspaker for at hun følger situasjonen nøye og ser min og andre miljøbevisste sin frustrasjon. Hun uttaler i sitt innlegg følgende: Spørsmålet er hva som er akseptabel miljøpåvirkning og hvordan vi kan forene bærekraft med forutsigbar vekst. Jeg starter her med å få frem hva bærekraftig utvikling er. Store norske leksikon sier dette: Bærekraftig utvikling vil si en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille […]

Les mer