Tag : LaksLaks i lange baner

Lakseabstinenser? Kanskje denne flotte filmen fra Salmonstalkers kan dempe dem litt? Særlig. Om noe blir vel ventetiden enda lenger. Men ta en kikk likevel…

Les mer

Fantastisk laksefiske med små ørretfluer

Bli med gjengen i Piscatorius Flyfishing til deres vesle lakseidyll, der det fiskes små- og mellomlaks med lette enhåndsstenger og ørretfluer uten mothake. Vi tipper denne videoen får det til å rykke i kastearmen til mang en elvefisker som venter på varmere tider…

Les mer

Roses for å satse på lukket oppdrettsteknologi

Marine Harvest annonserte nylig at de investerer 600 millioner kroner i lukket oppdrettsteknologi fra Hauge Aqua. Dette hilses velkommen av mange villaksorganisasjoner. Av: Endre Hopland Den foreslåtte løsningen er helt tett,  og vil være en sikker barriere mellom oppdrettslaks og parasitter som lakselus. Dermed vil heller ikke villaks og sjøørret bli utsatt for det enorme lusesmittepresset som dagens åpne merdløsninger fører med seg. På det store villaksseminaret i Alta forrige uke, var fiskeriminister Per Sandberg klinkende klar på at det ikke […]

Les mer

Solid økning i laksefangstene

2015 var en brukbar laksesesong i mange av elvene i Norge. Statistisk sentralbyrå sine tall over elvefiske etter laks og sjøørret viser at året leverte til sammen 131 690 laks. Av: Endre Hopland Dette er faktisk nesten det eksakte tallet Norske Lakseelver anslo ved sin foreløpige oppsummering av sesongen i oktober i fjor. Den oppsummeringen var basert på en oversikt fra de 43 mest sentrale elvene. I tillegg ble det fanget 63 515 sjøørret og sjørøye. Sammenlignet med 2014, er dette en økning på 26 […]

Les mer

Atlanterhavslaks i krise!

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) la 8. Februar frem en rapport som er skremmende i forhold til de bestandene av villaks vi har. Rapporten viser bestanden av laks i 125 av landets laksestammer, men den viser også den genetiske integriteten i hver enkelt av disse stammene. Resultatet av det siste var nedslående.  Torbjørn Forseth, leder av rådet uttalte til TV2: – Vi er på vei til å tape bestanden vi har sagt vi skal ta vare på. Det vil bli […]

Les mer

Kongen deltar på villaksseminar

Villaksen i nord – med et internasjonalt perspektiv er tema når det 9. og 10. februar inviteres til fagseminar i Alta. Her deltar en rekke prominente gjester, blant annet Hans Majestet Kong Harald og fiskeriminister Per Sandberg. Av: Endre Hopland Årets store fagseminar i regi av Norske lakseelver har villaksen i fokus, og verdensledende forskere og viktige samfunnsaktører vil snakke om situasjonen slik den er i dag. Scandic Alta Hotel huser årets seminar, der fiskeriminister Per Sandberg, klima- og miljøminister Vidar Helgesen, Sametingspresident Aili Keskitalo og […]

Les mer

Laksfiskecamp for ungdom i Lærdalselvi

Et tjuetalls ungdommer ble i vår trukket ut til å delta på Laksefiskecamp i Lærdalselvi i regi av Reddvillaksen. Det gikk mye vann i elva denne uken, og det var krevende forhold på det beste, men stemningen var likevel god. Deltakerne fikk både nye venner og ikke minst mye ny kunnskap om laksefiske. Good times!

Les mer

Vakkert og originalt om verdens beste lakseelv

Du blåser gjennom «Altaelva – verdens beste lakseelv» i løpet av en kveld, men du legger den ikke fra deg. Til det er bildene og de korte, punktumløse tekstene for gode. Dette er en bok som bør nytes mer enn leses. Av: Endre Hopland Et mer svart enn hvitt omslag pakker inn den laptopstore og smålakstunge boken. Coveret er nesten trolsk, og midt i det tåkelagte, mørke fremsidebildet renner hun. Altaelva. Verdens beste lakseelv. Bildet er et kunstverk. Det samme er boken. Eller hyllesten om du […]

Les mer

– Det tas for mye laks i sjøen i Sør-Trøndelag

Storelvene Orkla og Gaula sliter med fangster godt under tiårsgjennomsnittet, mens sjølaksefiskerne i og rundt Trondheimsfjorden har tatt ni ganger så mye laks i år som i fjor. Av: Endre Hopland Det viser tall fra Statistisk Sentralbyrå. Hele 233 tonn laks ble tatt med not i sjøen i 2015. Dette utgjør rundt 40 prosent av totalvekten på avlivet villaks i Norge i 2015.  I Agdenes, Trondheim og Rissa kommuner ble det alene tatt hele 28,8 tonn. Til sammenligning ble det i fjor bare […]

Les mer

Tok over fem tonn laks på 12 kilometer med elv

Årets fangsttall fra Nausta i Sunnfjord er fantastiske, og Førdefjorden er utvilsomt viktig for den vandrende laksen og sjøørreten som gyter i elven. Av: Endre Hopland I 2015-sesongen ble det tatt hele 2051 laks og 246 sjøørret i Nausta i Sunnfjord i Sogn og Fjordane. Det er oppsiktsvekkende gode tall for en elv som bare er tolv kilometer lang. Leder i Naustal Elveeigarlag, Eiliv Erdal, legger ikke skjul på at han er fornøyd med året. – Dette er en av de […]

Les mer