More

  Roses for å satse på lukket oppdrettsteknologi

  Marine Harvest annonserte nylig at de investerer 600 millioner kroner i lukket oppdrettsteknologi fra Hauge Aqua. Dette hilses velkommen av mange villaksorganisasjoner.

  Av: Endre Hopland

  Den foreslåtte løsningen er helt tett,  og vil være en sikker barriere mellom oppdrettslaks og parasitter som lakselus. Dermed vil heller ikke villaks og sjøørret bli utsatt for det enorme lusesmittepresset som dagens åpne merdløsninger fører med seg.

  det store villaksseminaret i Alta forrige uke, var fiskeriminister Per Sandberg klinkende klar på at det ikke blir noen produksjonsøkning for oppdrettsindustrien før lakselusproblemet er under kontroll. Han og ministerkollega Vidar Helgesen i klima- og miljødepartementet ser nå at løsningene finnes, og at store aktører velger å gå for lukket produksjon.

  Les også: Solid økning i laksefangstene

  I tillegg til å holde lakselus ute, gjør de lukkede løsningene det også mulig å samle opp slam, i stedet for å sende dette rett til bunns i fjordene våre. Organisasjonene i Villaksalliansen mener dette er en kindereggløsning, da miljøet rundt merdene blir renere, vill laksefisk unngår smittepress og dagens avfall potensielt kan bli morgendagens ressurs. En potensielt betydelig omdømmegevinst i form av bred støtte fra villaksinteressene, både nasjonalt og internasjonalt, bør heller ikke undervurderes.

  Hovedaksjonær i Marine Harvest, John Fredriksen, er i tillegg til å være oppdrettslakskonge kjent som en ivrig villaksfisker, med blant annet regelmessige turer til Nausta ved Førdefjorden. Ifølge Villaksalliansen er det ingen tvil om at Fredriksen og  ledelsen i Marine Harvest nå ønsker å satse på fremtidens oppdrettsløsninger.

  Les også: Atlanterhavslaks i krise

  – Organisasjonene i Villaksalliansen gratulerer John Fredriksen og Marine Harvest med storsatsingen på lukket oppdrettsteknologi. Dette er nødvendig for å redde villaksen, og derfor håper vi Marine Harvest sin satsing setter en ny og ambisiøs standard i norsk oppdrettsnæring, heter det i meldingen fra Norges Jeger- og Fiskerforbund, Naturvernforbundet, WWF, Norske Lakseelver, Redd Villaksen og Sabima.

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles