More

  På kollisjonskurs med Sandberg

  – Per Sandbergs trafikklys for oppdrettsindustrien mangler det røde lyset. Alle kan tenke seg hva det vil bety for villaks og sjøørret når oppdrettsindustrien durer inn i krysset fra alle kanter, mener organisasjonen Norske Lakseelver.

  Ikke siden daværende fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen avlyste en planlagt oppdrettsvekst i 2010 har oppdrettsindustrien i Norge fått lov til å vokse. Det får den nå, etter at fiskeriminister Per Sandberg la fram det nye oppdrettsregimet på tirsdag.

  Lakselus fra all oppdrettsfisken langs kysten dreper hvert år altfor mange ville lakse- og sjøørretunger på vei fra lakseelvene og ut i havet. Vekststoppen har ikke løst luseproblemene, som snarere har økt i omfang de siste fem årene. I flere år har det derfor vært arbeidet med et helt nytt forvaltningssystem for oppdrettsindustrien.

  Kysten skal deles inn i 13 produksjonsområder. I hvert område skal oppdrettsindustriens miljøavtrykk evalueres annethvert år, med start i år. Evalueringen skal resultere i en trafikklysfarge for hvert område; rødt lys betyr at lakseproduksjonen må tas ned med 6 %, gult lys betyr at produksjonen fryses, mens grønt lys åpner for 6 % vekst.

  Per Sandberg fikk i oppdrag å fullføre arbeidet som hans forgjengere startet på, og i forgårs la han fram sin endelige løsning, som skal implementeres første oktober. Men altså uten det røde lyset.

  Organisasjonen Norske Lakseelver mener at de endringer Sandberg nå legger opp til, bryter fullstendig med Stortinget og regjeringens vedtak om at oppdrettsindustrien ikke skal vokse på villaksens bekostning.

  – Sandberg innfører et regime som vil gi enda flere parasittverter i havet. Det er utrolig, når Stortinget og regjeringen tydelig har sagt at hensynet til villaksen skal veie tyngst, sier biolog og fagsjef i Norske Lakseelver, Erik Sterud.

  I vedtaket ligger det at eventuelt rødt lys skal behandles som gult fram til 2019. I tillegg skal lakselus som kommer fra anlegg som holder seg under 20 % av det maksimalt tillatte lusenivået, ikke telle i miljøregnskapet. Disse anleggene får øke produksjonen uansett.

  – Sandberg lytter ikke engang til sine egne fagfolk. Han gir alle oppdretterne mulighet til å flytte produksjonen fritt mellom to områder, også fra grønne til røde områder, selv om hans eget Fiskeridirektorat og Mattilsyn har sagt at dette ikke må skje, understreker Sterud.

  I forrige uke gikk samlede miljø- og villaksinteresser ut og advarte Sandberg mot konsekvensene av de forslagene departementet la opp til.

  – Innsiget av villaks til Norge er halvert siden 80-tallet. Stortinget har blitt forespeilet et forutsigbart system der oppdrettsproduksjonen skal reduseres i områder der vill laksefisk er hardt rammet, og at fremtidig oppdrettsvekst skal være miljømessig bærekraftig og derfor kun gis i områder der villaksen tåler ytterligere belastning fra lakselusa. Det skjer ikke nå, og politikerne må faktisk spørre seg om hva ministeren driver med, avslutter Sterud.

  – Pål Mugaas, prosjektleder Norske Lakseelver

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles