More

  – Lusa er ute av sekken

  Oppdretterne vil øke lusegrensen for vekst med 150 prosent. Nå må fiskeriminister Per Sandberg sette foten ned, mener organisasjonen Norske Lakseelver.

  Et av fjorårets tiltak fra regjeringen for å få bukt med det omfattende og økende luseproblemet i oppdrettindustrien, samtidig som det kunne gi rom for ønsket vekst, var å gi oppdrettere som greide å holde seg innenfor en grense på 0,2 voksne hunnlus per fisk, muligheten til å øke produksjonen med 5 prosent. Dagens normale grense er 0,5 lus. I tillegg skulle det heller ikke brukes mer en maksimalt to medisinske behandlinger for å oppfylle dette vekstkravet.

  Bakgrunnen var at lakselusa har utviklet resistens mot legemidlene. Det er nå en alarmerende situasjon som gjelder helt nord til Finnmark. Lakselusa er en potensielt dødelig parasitt for villaks- og sjøørretunger på vei ut av elvene til beite i havet. Dette skjer landet rundt om ikke mange dagene.

  Da regjeringen vedtok forskriften i fjor, var det 88 prosent av oppdretterne som mente at dette var interessant og søkte om vekst på disse kriteriene. På sitt årsmøte 7. april vedtok Sjømat Norge derimot enstemmig å gå imot grensen på 0,2 lus. De sier at de nå vil forhandle med regjeringen om å få 5 prosent oppdrettsvekst uten ekstraordinære lusekrav og med et ubegrenset antall medisinske behandlinger.

  – Gjennom dette vedtaket viser Sjømat Norge en total mangel på forståelse for dagens meget utfordrende resistenssituasjon. Forslaget neglisjerer også forskriftens kongstanke, nemlig en nødvendig reduksjon i totalproduksjonen av lakselus i norsk oppdrettsindustri samtidig som man kunne ha vekst, understreker biolog og fagsjef i Norske Lakseelver, Erik Sterud.

  Med dette årsmøtevedtaket bekrefter Sjømat Norge at miljøtilpasset vekst innenfor dagens teknologi ikke kan oppnås. Derfor har Norske Lakseelver bedt fiskeriministeren om å trekke forskriften umiddelbart, samt å trekke tilbake eventuelt innvilgede kapasitetsøkninger.

  – Vedtaket fra Sjømat Norge bekrefter bare våre, og mange miljøorganisasjoners bekymring for at oppdrettsindustrien kun ønsker fortsatt vekst, uten å bry seg om hvordan dette påvirker miljøet, sier Sterud.

  – For Norske Lakseelver, prosjektleder Pål Mugaas

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles