HorkDel dette:

Horken er som regel brun/grønn med mørke prikker og kan likne litt på abbor og gjørs, men mangler skjell på hode og har én sammenhengende ryggfinne (abbor og gjørs har to).

Trives best i de rolige områdene av innsjøer, vann og elver, og helst på mudder eller sandbunn, hvor den finner dyreplankton, mark, larver og småfisk. Horken er nattaktiv og bruker da sidelinjen for å finne mat.

I Norge er horken utbredt på Østlandet og da hovedsakelig i Glommavassdraget, Mjøsa, Drammenselva, Vannsjø og Haldenvassdraget. 

Horken har liten status som sportsfisk, mye pga sin beskjedne størrelse og slimete, piggete kropp. Maks størrelse 25 cm og 400 gram. Sportsfiskerekorden lyder på 116 gram fra Drammensfjorden.

 

Fiskes best med agn, mark eller maggot, på bunn i skumringen og utover natta. Den er veldig glupsk og sluker gjerne kroken.

 

Les mer på www.fiskipedia.no

Del dette:
Prev Harr
Next Karpe

Comments are closed.