KarpeDel dette:

Karpen kan skilles fra de andre karpefiskene på sin lange ryggfinne og de fire (to lange og to korte) skjeggtrådene på overkjeven.

Karpen er å regne som en nattaktiv fisk, selv om det også er vanlig å se den sole seg, eller innta føde på dagtid. Den trives best i grunne, varme og vegetasjonsrike vann, hvor den bruker skjeggtrådene til å lete fram mat på bunnen.

Man kjenner til gamle stammer av karpe fra Oslo, Asker, Moss, Kragerø, Tønsberg, Farsund, Tau, Karmøy og Bergen. Fra midten av 1980-tallet ble det flytte mye karper og i dag finnes arten i flere hundre vann på Øst-, Sør- og Vestlandet.Karpen er meget tilpasningsdyktig og man finner den i nær sagt alle typer vann, fra de største innsjøer til små dammer og sakteflytende elver.

Om vinteren tar karpen nesten ikke til seg føde, og den bruker mesteparten av vinterhalvåret til å ligge nedgravd i mudderet på bunnen. Føden består hovedsakelig av bunndyr, men den går ikke av veien for å spise yngel, egg og til og med vannplanter og alger.

Karpe er en av verdens mest populære sportsfisker.

Mye av dette skyldes at fiskene blir store og fisk på 10 til 20 kilo er forholdsvis vanlig i flere land. Frankrike er et av de mest ettertraktede land å fiske karpe i. Her kan karpen oppnå en størrelse på over 40 kilo.

I Norge er det få som fisker karpe, dette skyldes nok den beskjedne utbredelsen, men flere og flere har fått øynene opp for denne fisken de siste årene.

Norsk sportsfiskerekord lyder for øyeblikket på 13,15 kilo.

Kan oppnå en lengde av 120 cm, over 42 kilo og en alder på minst 65 år.

Les mer på www.fiskipedia.no

Del dette:
Prev Hork
Next Karuss

Comments are closed.