HarrDel dette:

Harr er lett gjenkjennelig på sin lange og høye ryggfinne. I Norge kan harren bli opptil 60 cm lang og veie 3,5 kg.

 Harr trives best i kaldt og oksygenrikt vann , og lever hovedsakelig av plankton, insekter og små krepsdyr.

Harren, som er utbredt flere steder i Norge, er en populær sportsfisk, og fanges helst med fluer. Glomma er den mest kjente østlandselven som har harr.

Den er også vanlig i elver og vann i indre strøk av Troms og Finnmark.

 

Les mer på www.wikipedia.no

Del dette:
Prev Gullbust
Next Hork

Comments are closed.