GullbustDel dette:

Gullbusten har en mengde små svarte prikker i regnbuehinnen på øye. Et særpreg hos gullbusten er snuten, som har en avrundet og overhengende fasong. Halestilken er slank. Gullbusten har visse likhetstrekk med mort, men i motsetning til denne har den gulaktige øyne (morten har røde).

Gullbusten trives best i rennende vann, selv om den også forekommer i stillestående vann og innsjøer. Den er en typisk stimfisk som livnærer seg av insekter på overflaten og krepsdyr og planter på bunnen.

I Norge er Gullbust utbredt i Glommavassdraget, Haldenvassdraget og Drammenselva. I tillegg enkelte bekker og vann på Østlandet. 

Gullbust er lite attraktiv som sportsfisk, noe som skyldes den beskjedne størrelsen. Sportsfiskerekorden er på 340 gram fra Glomma. I England bedrives det meite- og fluefiske etter den.

 

Les mer på www.fiskipedia.no

 

 

Del dette:
Prev Dvergmalle
Next Harr

Comments are closed.