Author Archives: hkdadmTrollingstang

Brukes til trolling

Les mer

Bergnebb

Kan forveksles med Brungylt. Farge brun til brunrød og grønn. Mørk flekk mellom 1. og 5. piggstråle i ryggfinnen og stor, svart flekk øverst på haleroten Bergnebben har ingen stor betydning som sportsfisk, men de fleste kommer i kontakt med den, da den er en utmerket agntyv og meget tallrik. Sportsfiskerekorden er på 126 gram fra Bergen. Lever nærme kysten, øyer og skjær på dyp fra 0-50 meter. Er mer eller mindre altetende, men foretrekker snegler, skjell og krepsdyr. Gytingen […]

Les mer

Blåstål – Rødnebb

Blåstål og rødnebb er en leppefisk der hannen og hunnen er så forskjellige at de har fått egne navn. Hannfiskene blir kalt blåstål og hunnfiskene rødnebb. Kroppen og hodet er slank og langstrakt. Hannfisken blir opptil 40 cm og 1 kg, mens hunnfisken blir opptil 30 cm og 500 g. Hunnen er rød eller oransje og har tre svarte flekker på bakerste delen av ryggen. Hannen er er oransj med lyse- og mørkeblå marmoreringer, mangler de tre svarte flekken som […]

Les mer

Berggylt

Berggylta har en massiv kraftig kropp med liten munn, tykke lepper og forholdsvis store tenner. Fargen på berggylta varierer veldig og man kan finne den med nær sagt hele fargespekteret. Imidlertid er det grønn- og brunnyanser som er mest vanlig. Som sportsfisk er berggylta en av de fiskene i sjøen som yter tøffest motstand på lett til medium utstyr. Den har noen enorme krefter som gjør at man ofte tror man har en vesentlig større fisk på kroken. Etter at […]

Les mer

Ulke

Vanlig ulke har et stort og flattrykt hode med en rekke utvekster eller pigger. Kroppen smalner så av bakover mot halefinnen. Den er brun eller grønnlig på farge med mørke områder eller flekker på sidene. Den gode kamuflasjen kan gjøre den svært vanskelig å oppdage. Vanlig ulke opptrer vanligvis fra fjæra og ned mot 30 m dyp, men det er fanget eksemplarer på 250 m dyp. Små individer finner man som oftest på steder med bunnvegetasjon, mens større individer gjerne […]

Les mer

Knurr

Knurren kjennetegnes på den langstrakte kroppen med beinknuter langs sidelinjen og pigger på gjellelokket. De nederste finnestrålene i brystfinnen er frie og benyttes til å gå på bunnen med. Brystfinnene når ikke frem til forkanten av gattåpningen, som sammen med beinknutene langs sidelinjen skiller den fra den beslektede rødknurren. Fargen er svært variabel, en grå og en rød variant skiller seg ut. Undersiden er lysere enn oversiden. En knurr blir opp til 45 cm og 1,2 kg. Navnet knurr kommer […]

Les mer

Spinner og sluk

Spinner og sluk er gode redskap i sjøen og fisker godt fra land og svaberg. Torsk, lyr, sei og sjøørret jafser ofte i seg disse godbitene, hvis du har korrekt dybde, lokkende innsveivning, er på rett sesong og synger i en trall. Utstyret for slukfiske i sjøen burde ofte være litt tyngre enn det du bruker i ferskvann, men du kan jo selvsagt også bruke det samme settet begge steder. Men husk: For å få mest mulig ut av din […]

Les mer

Sei

Seien er en torpedoformete torskefisk – og det som skiller den fra den snarlike lyren, er den lyse og rette sidelinja. Fargen er grå med innslag av brun eller grønt, undersiden er noe lysere. Unge fisker har en liten skjeggtråd, men denne er fraværende hos eldre individer. Munnen er svakt underbitt. Seien kan bli opp til 130 cm og 30 kg.   Seien er en aktiv stimfisk som utnytter hele vannlaget, fra 0 til 300 meters dyp. Stimer med yngre […]

Les mer

Hyse

Hyse er en populær sportsfisk, og størrelsen øker jo lenger nord en kommer. Den store svarte flekken under den fremste ryggfinnen har gitt opphav til det vitenskapelig slektsnavnet og er et godt kjennetegn for arten. Munnen er overbitt og forholdsvis liten med en kort skjeggtråd under. Et annet kjennetegn er den høye og tilspissede første ryggfinnen. Hyse lever som regel fra 40 meters dyp og ned til 300 meter, enkelte ganger enda dypere. Ungfisker er også å finne helt inne […]

Les mer

Hvitting

Hvittingen har en tydelig overbitt munn, med skarpe tenner. Store individer mangler ofte skjeggtråd. Foran brystfinnen har den en mørk flekk. Fargen er sølvaktig med beige til oransje skjær. Hvittingen lever som oftest på dyp mellom 10 og 200 meter, på sand, mudder eller blandingsbunn. Føden består av diverse fisker som sild og sil, samt krepsdyr og børstemark. Svært vanlig langs norskekysten nord til Trøndelag, noe mer sjelden helt nord til Øst-Finnmark. Hvitting er en populær sportsfisk, som blir størst […]

Les mer