More

  Regjeringen vil temme Glomma, og tvinge henne gjennom 13 km med rør

  Dersom sittende regjering får det som de vil, skal Tolgafallene i Glomma tvinges i kne og tynes for hver minste kraftkrone.

  Av: Endre Hopland

  Som tidligere skrevet gav regjeringen i vår klarsignal for utbygging av Tolgafallene i nordre Hedmark, det siste elvestrekket med skikkelige fosser og stryk i Glomma som fremdeles ikke er temmet av kraftselskapene. Dersom Tolga kraftverk blir en realitet, vil mer enn 1,3 mil av Norges lengste elv bli lagt i rør.

  En 120 meter lang og elleve meter høy demning er allerede prosjektert gode 13 kilometer oppstrøms Eidsfossen i Hedmark, og det er nedenfor denne fossen at krafttunnelen, som altså blir minst like lang som tolv fotballbaner, skal ha sitt utløp.

  Vedtaket fra 21. april ble fattet stikk i strid med faglige råd fra NVE, Miljødirektoratet, Fylkesmannen og flere andre, vesentlige instanser. Også i Tolga kommune var det stor motstand mot dette alternativet, som altså fører til at både Eidfossen og Norges viktigste gyteplass for harr går til helvete.

  Leder i Naturvernforbundet, Silje Ask Lundberg, beskriver vedtaket om å rasere Tolgafallene som helt tragisk.

  – Vi håpte i det lengste at Tolgafallene skulle forbli urørt, og vi er veldig skuffet over vedtaket. Dessverre føyer dette seg inn i en lang rekke eksempler på at regjeringen ignorerer ikke bare naturvernhensyn, men også klare råd fra egne faginstanser. Selv for store naturverdier vises det ingen nåde, sier Lundberg til Hooked.

  Les også: Elvene våre raseres, og strømmen går til det utenlandske høyprismarkedet

  Strekningen nedenfor Eidsfossen er Nord-Europas viktigste fluefiskedestinasjon for harrfiskere. I år alene selges det ifølge Lars og Lars 3200 fiskekortdøgn i området, og hele 85 prosent av fiskerne som sender fluene sine ut i Glommas stryk og bakevjer er utlendinger. Vi snakker med andre ord om ganske mye kronasje tilført Norge, og slett ikke bare bytting av hundrelapper mellom naboer.

  De norske sportsfiskepersonlighetene Lars Nilssen og Cato Bekkevold tok i sommer turen til det planlagte utbyggingsområdet med kamera og fluestenger i bagasjen. Resultatet ble to Lars og Lars-episoder som både tar for seg det unike fisket i området, og ikke minst hva folket i Tolga, utbyggere og de som sitter med makten mener om kraftverkplanene.

  Lars og Lars sine fiskefilmer sendes som kjent på VGTV, og når potensielt millioner av seere. Og heldigvis for det. Den første av episodene er nå publisert (se bunnen av artikkelen), og selv om det er delte meninger blant folket i Tolga om hva som er fornuftig å gjøre med elvestrekket, er det liten tvil om at en urørt elv gjennom bygden er det som står hjertene til de fleste involverte nærmest.

  – Jeg forbinder fisking med positiv glede, men noen ganger blir jeg forbannet. Ikke på drittvær og maglende fiskebett, men på grådige politikere som vil legge enda flere elvestrekninger i rør, sier Lars Nilssen om bakgrunnen for engasjementet rundt Tolgafallene.

  Svirebror Bekkevold er heller ikke nådig i sin karakteristikk av planene om å rasere Glomma ytterligere.

  – Strykområdene i Tolga er de siste uregulerte fallene i Norges lengste elv. Ja, jeg vil nesten gå så langt som å kalle Glomma Norges nasjonalelv, jeg. Den er litt sånn allemannseie, og at vi i 2017 skal foreta et sånt, i mine øyne unødvendig inngrep, synes jeg rett og slett er noe forbannet tull, sier Bekkevold, i kjent stil rett fra leveren.

  Utbyggingen av Tolgafallene vil altså medføre en oppdemming av Glomma, og dermed betydelig redusert vannføring på en lang og svært fiskerik strekning.

  Les også: Steinaldertankegang anno 2017 – lenge leve miljønasjonen Norge

  – I tillegg vil landskap og naturverdier bli skadelidende, da Glomma er et viktig landskapselement gjennom Tolga. Fallene er en av få lengre strykstrekninger i Glomma som ikke allerede er utnyttet til kraftproduksjon, og den samlede belastningen på vassdraget blir derfor uforholdsmessig stor, sier Silje Ask Lundberg til Hooked.

  Historien om Tolgafallenes skjebne er heldigvis langt fra over. Mange gode krefter jobber hardt for å stoppe utbyggingsplanene, også fra et politisk ståsted. Blant annet har Oslo Venstres andrekandidat, Ola Elvestuen, på tro og ære lovet omkamp om Tolgautbyggingen dersom han kommer i posisjon etter valget. Det gjør han etter alt å dømme, så da er det bare å krysse fingrene og nekte å gi seg på tap.

  Første del av ekspedisjonen til Nilssen og Bekkevold ser du i playeren under, og vi i Hooked følger selvsagt saken videre:

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles