More

  Fiskeparadiset Tolgafallene ofres på storkapitalens alter

  Regjeringen vedtok denne uken det største og klart verste utbyggingsalternativet for de kjente Tolgafallene i Glomma. Dermed får et fantastisk fiske- og gyteområde seg en solid nesestyver.

  Av: Endre Hopland

  Vedtaket ble fattet stikk i strid med faglige råd fra NVE, Miljødirektoratet, Fylkesmannen og flere andre, vesentlige instanser. Også i Tolga kommune var det stor motstand mot dette alternativet, som fører til at Eidfossen går tapt. Dette rammer igjen landets viktigste gyteplass for harr.

  – Dette er helt tragisk, sier leder i Naturvernforbundet, Silje Ask Lundberg, og peker på at strekningen nedenfor fossen er Nord-Europas viktigste destinasjon for fluefiske etter harr, med betydelige økonomisk ringvirkninger for distriktet.

  Som nevnt gikk også NVE imot forslaget, og anbefalte et mindre drastisk inngrep. Dette velger altså regjeringen galant å ignorere.

  Les også: Harr – en flott sportsfisk

  Sammen med lokale verneinteresser har Naturvernforbundet i en årrekke jobbet mot utbyggingsplanene gjennom høringer, møter og befaringer.

  – Vi håpte i det lengste at Tolgafallene skulle forbli urørt, og vi er veldig skuffet over vedtaket. Dessverre føyer dette seg inn i en lang rekke eksempler på at regjeringer ignorerer ikke bare naturvernhensyn, men også klare råd fra egne faginstanser. Selv for store naturverdier vises det ingen nåde, sier Lundberg til Hooked.

  Utbyggingen av Tolgafallene vil medføre en oppdemming av Glomma, og dermed redusert vannføring på en strekning på inntil 13 kilometer. Dette vil naturlig nok få negative konsekvenser for de vandrende fiskeartene harr og ørret, samt for fisketurismen.

  – I tillegg vil landskap og naturverdier bli skadelidende, da Glomma er et viktig landskapselement gjennom Tolga. Fallene er en av få lengre strykstrekninger i Glomma som ikke allerede er utnyttet til kraftproduksjon, og den samlede belastningen på vassdraget blir derfor uforholdsmessig stor, sier Lundberg.

  Alt håp er likevel ikke ute. Fylkesmannen i Hedmark mener at utbyggingen ikke lar seg gjennomføre uten å være i strid med vannforskriften, og har levert innsigelse mot planene. Naturvernforbundet, SABIMA og Norges Jeger og Fiskerforbund har også gått sterkt ut mot å gi konsesjon til Tolga Kraftverk.

  Les også: Fantastiske bilder av gytende harr

  Miljødirektoratet er heller ikke videre positive, og går mot utbygging. Det samme gjelder lokale interesser som Glåmas Venner, og diverse turistbedrifter. Så gjenstår det å se om dette er nok når dollartegnene begynner å lyse i øynene på de rette menneskene…

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles