More

  15 nye oppdrettsanlegg blir straffet

  Mattilsynet planlegger å ilegge ytterligere 15 oppdrettsanlegg straff for å ha spredd lakselus.

  Av: Endre Hopland

  Regiondirektør i Mattilsynet, Bjørn Røthe Knudtsen, er klar på at for mange oppdrettere gjør en for dårlig jobb med å redusere antallet lakselus i merdene sine. Nylig fikk tre oppdrettere pålegg om å halvere produksjonen sin for å bøte på problemet, og om en ukes tid følger Mattilsynet opp med samme krav til 15 nye anlegg på svartelisten.

  Les også: Miljøvernforbundet har anmeldt oppdretterne

  – Det er ikke vårt mål å straffe flest mulig, men alle oppdrettsanlegg skal holde seg under et bestemt lakselusnivå for å hindre smitte til andre oppdrettsanlegg og til villfisk. Det er viktig å få luket ut disse anleggene fordi de ødelegger for andre og bidrar til flere behandlinger med lakselusmidler, økt resistens og dårligere fiskehelse og fiskevelferd, sier Bjørn Røthe Knudtsen ifølge Bergens Tidende.

  Lakseoppdretterne selv er alt annet enn blide. De mener straffen er for hard, og viser til at halv produksjon vil medføre store inntektstap for næringen.

  – Tenk deg selv at inntektene over natten blir halvert. Det er dramatisk. Mange av disse sakene kan ende som advokatmat, sier fagsjef i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL), Ketil Rykhus.

  Les også: – Regnbueørreten skulle destrueres

  Ifølge Mattilsynet er det anlegg med langvarige overskridelse av lusegrensen som nå vil få begrensninger. Navnene på alle disse oppdretterne vil bli offentliggjort, og tiltaket blir fremstilt som en del av regjeringens hardere linje mot oppdrettere.

  – Langvarige overskridelser av regelverket kan være et uttrykk for at produksjonen er for stor og at oppdretterne mangler behandlings- og utslaktningskapasitet, sier Knudtsen.

  Klager på vedtaket vil ifølge Mattilsynet ikke få oppsettende virkning. Det betyr at halveringen av produksjonen må gjennomføres selv om oppdretteren skulle klage på vedtaket.

  Fagsjef Rykhus i FHL tror klagene kommer. Oppdretternes forening har hatt dialog med Mattilsynet, og selv advart mot ordningen.

  Les også: Dette er ikke en sunn og frisk fisk

  – Vi mener det allerede er tiltak som kan gjennomføres med tidligere og raskere nedslakting av anlegg som har et luseproblem. Det er et system som bygger både på frivillighet fra oppdretterne, og pålegg fra Mattilsynet. Vårt syn er at denne ordningen bør få fortsette før pålegg om redusert produksjon innføres, sier han til Bergens Tidende.

  Rykhus er bekymret for konsekvensene halveringen vil ha for de mindre oppdrettsselskapene.

  – Ingen oppdrettere ønsker å ha lakselus, det er dårlig økonomi og dårlig dyrevelferd, men et tiltak som halverer en liten oppdretters inntekt, er for drastisk, sier han.

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles