Tag : Vannkraft– Statkraft bidro i stor grad med ufullstendig og feilaktig informasjon

Morten Kraabøl mener bestandssituasjonen for storørreten i Tokkeåi og Bandak er kritisk som følge av at Statkraft gjorde Helveteshylen til et vandringshinder. Av: Endre Hopland Nylig ble det klart at Statkraft har funnet dokumentasjon i arkivene sine som viser at utbyggingen av Lio kraftverk medførte en senking av vannstanden i fossen Helveteshylen med så mye som 3,5 meter. Statkraft måtte dermed gå tilbake på sine tidligere hardnakkede påstander om at fossen ikke hadde blitt senket i forbindelse med utbyggingen av […]

Les mer

Elvene våre raseres, og strømmen går til det utenlandske høyprismarkedet

Norsk strøm er big business, og det hele går på bekostning av elvene våre og dyrelivet disse huser. Som vanlig trumfer storkapitalen naturen. Av: Endre Hopland Vi har for lengst gjort oss avhengige av strøm her i landet, og i Norge er det vann- og kullkraft som forsyner de aller fleste av våre mer enn 4,1 millioner bygninger med lys, varme og underholdning på årlig basis. Slik vil nok de aller fleste nordmenn ha det også i fremtiden, og det […]

Les mer

Fiskeparadiset Tolgafallene ofres på storkapitalens alter

Regjeringen vedtok denne uken det største og klart verste utbyggingsalternativet for de kjente Tolgafallene i Glomma. Dermed får et fantastisk fiske- og gyteområde seg en solid nesestyver. Av: Endre Hopland Vedtaket ble fattet stikk i strid med faglige råd fra NVE, Miljødirektoratet, Fylkesmannen og flere andre, vesentlige instanser. Også i Tolga kommune var det stor motstand mot dette alternativet, som fører til at Eidfossen går tapt. Dette rammer igjen landets viktigste gyteplass for harr. – Dette er helt tragisk, sier leder […]

Les mer

Vil du jobbe med med laks og vannkraft, og få betalt for å fiske laks?

Organisasjonen Norske Lakseelver søker i disse dager etter en ansatt som kan jobbe dedikert med vannkraft og laks. Kanskje er det nettopp du som passer til denne jobben? Av: Endre Hopland Mange kraftkonsesjoner skal revideres framover, og ny miljøkunnskap må benyttes. Frem til 2022 kan vilkårene for ca. 430 kraftkonsesjoner kunne tas opp til revisjon. Konsesjonene fordeler seg på til sammen 187 vassdrag eller vassdragsavsnitt, og mange av disse er lakseelver. – Det er viktig at vi i forbindelse med […]

Les mer

Kraftutbygging i et fredet vassdrag

Lonevåg Sportsfiskarlag mottok nylig søknaden til kraftutbygging av Gjerstadfossen i Lonevassdraget på Osterøy, der fallrettseier er Osterøy kommune. Denne søknaden ligger nå ute til høring. Vi håper at en villaksstamme, som en av få i Hordaland, tåler beskatning etter utallige dugnadstimer, og at reetablering av den rødlistede elvemuslingen står sterkere enn etablering av kraftverk som kan true disse. At denne søknaden kommer i det hele tatt er overraskende, da det ikke er store mengder kraft man kan utvinne. Lonevassdraget er […]

Les mer

Så lenge det er storørret er det håp, eller?

Storørreten er i ferd med å bli utryddet. En del av grunnfjellet i norsk fauna er i ferd med å forsvinne. Vi vet hvorfor og hva som kan gjøres for å redde den, men heller enn å ta vare på denne mytiske urnorske fisken velger vi billig strøm. Og som Europas grønne batteri skal vi endelig redde verden med mer enn ord. Men med storproduksjon av vannkraft følger død og fordervelse i dragsuget om ikke profittkåte utbyggere temmes til å ta ansvar for […]

Les mer