More

  Hvordan fiske Ørret? – Art nummer 36 / 52

  Norges mest populære fisk!

   

  Lørdag 8. januar 2012 dro jeg ut på vinterens første isfisketur for å dra opp litt abboragn, altså småmort. Det gikk som vanlig veldig greit på det lille vannet jeg bruker til å skaffe agnfisk til abborfiske i Degernesfjella, og art nummer 35 var et veldig lite overraskende faktum.

  Morttjern 8-1-12 (Foto: Ole-Håkon Heier).

  Art nummer 36 kom imidlertid langt raskere enn jeg ville ha tippet på forhånd. Etter å ha fått et tyvetalls mort i hullet syntes jeg fisket ble litt tregere, så jeg boret et nytt hull noen meter lenger bort, og slapp ned pimpelen for å lokke inn noen mort med blinkingen. Det nappet umiddelbart, men litt mer voldsomt enn småmorten (her må ordet voldsomt tolkes veldig relativt…). Fisken satt ikke, men jeg dro opp og sjekket maggoten, og slapp ned igjen.

  Og der satt fisken! Ikke stor, men større enn de vanlige mortene som jeg bruker å få på dette lille tjernet. Og det var da heller ingen småmort som kom opp av hullet, men i stedet art nummer 36:

  Morttjern Ørret 8-1-12 (Foto: Ole-Håkon Heier).

  Ørret. Norges mest populære fisk i ferskvann.

  Ørret på pimpel 8-1-12 (Foto: Ole-Håkon Heier).

  Det ble ingen flere ørret på Morttjern denne dagen, men så var det jo heller ikke ørret jeg fisket etter.

   

  Senere fiske av arten:
  Den 15. januar skulle fiskeklubben jeg er med i ha klubbmesterskap på et abborvann i Degernesfjella. I dette vannet har det blitt fanget drøyt stor abbor, men denne dagen ville den ikke. Ørreten ville imidlertid ha mort, og det ble to stykker på isen. Karl Johan fikk den fineste på 34 cm:

   

  Vakker ørret på 340g-34cm 15-1-12 (Foto: Ole-Håkon Heier).

  Mens jeg fikk et uthungret slips av en ørret på 30 cm.

  BILDE: Slipsørret på 160g-30cm 15-1-12 (Foto: Ole-Håkon Heier).

  Selv om slik småørret ikke akkurat slåss bra fra seg, er det alltid moro med run på nappvarslerne, og det er jo en vakker fisk som også gjør seg godt i stekepanna.

  Siden da har det ikke blitt flere ørret i «52-52», men så har jeg heller ikke fisket etter ørret. Det gjør jeg som regel en gang i året; den 18. mai i et lite godvann jeg har, som med denne ene turen gjerne leverer til 2-4 middager.

  Om ørret
  Hva skal man skrive om denne arten som ikke er skrevet hundretalls ganger tidligere? Eller hundretalls ganger bedre, for den saks skyld? Ørreten er nok selve nasjonalarten i ferskvann i Norge, og ikke nok med det; den er blant de mest populære i saltvann også!

  Det er jo ikke rart den er populær; den kan fiskes med omtrent alle metoder på alle tider av året, den er en meget god fighter når den kommer opp i en viss størrelse, og den er en flott matfisk.

   

  Skogsvannsørret fra ytre Østfold på 1650 gram 18.05.08 (Foto: Leif Andersen).

  I sjøen er de mest vanlige metodene for å fiske sjøørret fluefiske, slukfiske (dorging og kasting) og duppmeite med agnfisk eller børstemark. På sjøisen er det mange som bruker agnsild. I saltvann er de sikreste stedene strømsatte odder og sund over det som kalles leopardbunn (vekselvis grus/sand og alger) på 2-6 meters dyp. Men sjøørreten går også pelagisk eller langs land i bukter og viker.

   

  Leif med sjøørret på 1750 gram fra Østfoldkysten 08.04.07 (Foto: Ole-Håkon Heier).

  I ferskvann kan man omtrent bruke alle metoder om tenkes kan; sluk, trolling, mark, agnfisk, maggot, flue etc. både sommer og vinter. Man kan fiske både på strømmende og i stille vann, i små bekker og store vann, i lavlandet og på fjellet. Og mest fornuftig metode avhenger av hvor man fisker, gjeldende værforhold og hvilken størrelse på fisken man er ute etter. Husk bare at de største ørretene gjerne er rovfisk;)

   

  Hyggelig ørretfangst fra et tjern i indre Østfold 04.06.06 (Foto: Lene Sørlie Heier).

  Ørreten er enormt fleksibel: den kan trives i bittesmå bekker like godt som i store vann og i sjøen. Noen bestander består av masse småfisker, mens andre bestander kan inneholde rovfisk som blir over 10 kilo på det største. Det eneste den trenger er rennende ferskvann for å kunne lykkes med reproduksjonen. Den er heller ikke veldig tolerant for lav surhetsgrad (pH) i vannet.

  Ørretfangst fra et overbefolket vann i Hedmark 16.09.2002 (Foto: Ole-Håkon Heier).

   

  Som man skjønner av avsnittet over vil definisjonen av en stor ørret variere voldsomt med hvor man fisker. I vann med de rette forholdene kan ørreten nå vekter på over 10 kilo – norgesrekorden er på hele 15,3 kilo. Mange steder er dog en kilosørret en flott fisk, og det er nok er norm som mange forholder seg til.

   

  Feit Vormaørret på 1690 gram 08.10.2005 (Foto: Stein Johannessen).

  For mer om ørret les her: HOOKEDs fiskeleksikon eller Fiskipedia

  Ukens apropos
  Fjerningen av innlandsfiskeavgiften.

  I 2002 bortfalt fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Jeg vil tro at en del sportsfiskere så på dette som en god ting, men selv synes jeg ikke det. Der det tidligere fantes noe midler fra det offentlige til tiltak for innlandsfisk, finnes det ikke lenger noen slike midler. Det som fiskerne måtte se som positivt var at de måtte betale enda mindre for å fiske. Noen påsto dette ville føre til bedre rekruttering, men avgiften var uansett så lav at det neppe hadde noen stor betydning. I tillegg var det gratis for barn og unge opptil 16 år.

  Når jeg nå jobber både i NJFF Østfold og er leder av fiskeutvalget i Midtre Degernes grunneierlag leter jeg med lys og lykte etter mulige midler til forskjellige tiltak og prosjekter. I NJFF-sammenheng primært for å få finansiert vårt rekrutteringsopplegg til sportsfiske gjennom skolene, og i grunneierlaget for å finansiere fysiske tiltak for å bedre fisket. Men de midlene som finnes er enten øremerket kalking eller anadrome laksefisk. Og tilgjengelige midler øker ikke akkurat i disse pottene heller fra år til år. De blir nemlig gjerne salderingsposter når politikerne setter opp sitt statsbudsjett, og ved flere anledninger har NJFF forhindret kutt i f.eks. tilskuddene til kalking.

  Mitt inntrykk bekreftes av en rapport laget av NINA (Norsk institutt for naturforskning) i 2009. Der skrives det i sammendraget at «bortfallet av fondet synes å ha hatt en klar negativ effekt på innlandsfiskeforvaltningen» og at «det er ikke mulig å påvise om fjerningen av innlandsfiskeavgiften har påvirket deltagelsen i innlandsfiske positivt, men dette er lite trolig».

  For mer om dette les gjerne NINA-rapporten «Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfiske» fra 2009: http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2009/449.pdf

  Min konklusjon er i alle fall klar: jeg vil ha innlandsfiskeavgiften tilbake!

   

  Siden sist
  Og våren venter fremdeles med sin ankomst…sannelig har det ikke kommet snø (som dog ikke blir liggende) flere ganger den siste uka.

  Endelig fikk jeg en ny art i «52-52», og den var veldig kjærkommen ettersom tiden begynte å løpe ut, men mest av alt fordi det faktisk var en helt ny art for min del! Art nummer 87 kunne noteres søndag 15. april. Men mer om det neste uke.

  En ny harrtur har det også blitt. Det ble harr nok til en middag, men så mye mer er det ikke verdt å skrive om turen her.

  Dermed er jeg fortsatt 3 uker unna å bryte kravet som ble satt i 52-arters-prosjektet….

  Per 21. april har jeg vært på 24 turer i saltvann og 25 turer i ferskvann siden 12.8.

  Neste uke kommer en liten flat sak med stor kjeft som faktisk er min art nummer 87…

   

  # Fangstdato Art Publ. Største fisk + dato Ukens apropos
  1 12.08.2011 Torsk 01.09.2011 5500 gram – 14.8.2011 Gode forberedelser
  2 12.08.2011 Brosme 08.09.2011 3760 gram – 15.8.2011 Miljøgifter i sjøfisk
  3 12.08.2011 Hyse 15.09.2011 2420 gram – 15.8.2011 Barn og fiskemat
  4 13.08.2011 Sei 22.09.2011 1740 gram – 26.2.2012 Sikkerhet på sjøen
  5 13.08.2011 Kveite 27.09.2011 20000 gram – 17.8.2011 Mangler på ferdige kunstagn
  6 14.08.2011 Lusuer 04.10.2011 370 gram – 14.8.2011 Artsbestemmelse av uerfisker
  7 15.08.2011 Gråsteinbit 11.10.2011 880 gram – 15.8.2011 Artsdatabanken
  8 15.08.2011 Hvitting 18.10.2011 590 gram – 26.2.2012 Minstemål i sjøen
  9 16.08.2011 Lange 25.10.2011 800 gram – 22.9.2011 Knyt dine egne takler
  10 30.08.2011 Abbor 01.11.2011 200 gram – 30.8.2011 Miljøgifter i ferskvannsfisk
  11 30.08.2011 Ål 08.11.2011 960 gram – 30.8.2011 Ålens tilbakegang
  12 09.09.2011 Sandkutling 15.11.2011 3,2 gram – 9.9.2011 Kutlinger og artsbestemmelse
  13 09.09.2011 Svartkutling 22.11.2011 26,5 gram – 5.11.2011 Mikromeite
  14 09.09.2011 Sandflyndre 29.11.2011 600 gram – 22.9.2011 Flytebrygger, andre brygger og fiske
  15 09.09.2011 Bergnebb 06.12.2011 50 gram – 25.9.2011 Bruk av leppefisk i oppdrettsindustrien
  16 09.09.2011 Berggylt 13.12.2011 1180 gram – 25.9.2011 1000 fish blog
  17 09.09.2011 Makrell 20.12.2011 450 gram – 23.9.2011 Friluftsfjorden
  18 21.09.2011 Grønngylt 27.12.2011 120 gram – 22.9.2011 Research og rekognosering
  19 21.09.2011 Blåstål/rød-nebb 03.01.2012 260 gram – 23.9.2011 Kjønnsskifte hos leppefisk
  20 21.09.2011 Sypike 10.01.2012 148 gram – 5.2.2011 Sikkerhet på isen
  21 21.09.2011 Havål 17.01.2012 16750 gram – 21.9.2011 Nappdeteksjon under bunnmeite i mørket
  22 22.09.2011 Knurr 24.01.2012 390 gram – 22.9.2011 Fiskelogg
  23 22.09.2011 Glassvar 31.01.2012 560 gram – 22.9.2011 Lett driftfiske fra båt i sjøen
  24 22.09.2011 Dvergulke 07.02.2012 16,5 gram – 22.9.2011 Ett eneste napp kan avgjøre alt
  25 25.09.2011 Gressgylt 14.02.2012 53 gram – 25.9.2011 Rare fangster som ikke er fisk
  26 11.10.2011 Gjedde 21.02.2012 12480 gram – 02.12.2011 Ikke drep store rovfisker i ferskvann
  27 24.10.2011 Skrubbe 28.02.2012 440 gram – 24.10.2011 Feilkroking av fisk
  28 24.10.2011 Harr 06.03.2012 510 gram – 10.11.2011 Bruk av maksmål og minstemål i ferskvann
  29 28.10.2011 Ulke 13.03.2012 157 gram – 28.10.2011 Miljøsaken er så mye mer enn klima
  30 30.10.2011 Øyepål 20.03.2012 137 gram – 30.10.2011 Slimål – naturens renovatører
  31 05.11.2011 Lyr 27.03.2012 64 gram – 5.11.2011 Bonusfangster – et av mange positive overraskelsesmomenter under fiske
  32 05.11.2011 Ålekvabbe 03.04.2012 111 gram – 19.11.2011 Misforstått fredning?
  33 13.11.2011 Lake 10.04.2012 1560 gram – 18.3.2012 Barn og fiske
  34 19.11.2011 Rødspette 17.04.2012 14 gram – 19.11.2011 Kraftutbygging
  35 08.01.2012 Mort 24.04.2012 60 gram – 15.1.2012 For og foring
  36 08.01.2012 Ørret 01.05.2012 175 gram – 8.1.2012 Fjerning av innlandsfiskeavgiften
  37 15.04.2012 X 08.05.2012 180 gram – 15.4.2012
  38 X X 15.05.2012 X
  39 X X 22.05.2012 X
  40 X X 29.05.2012 X
  41 X X 05.06.2012 X
  42 X X 12.06.2012 X
  43 X X 19.06.2012 X
  44 X X 26.06.2012 X
  45 X X 03.07.2012 X
  46 X X 10.07.2012 X
  47 X X 17.07.2012 X
  48 X X 24.07.2012 X
  49 X X 31.07.2012 X
  50 X X 07.08.2012 X
  51 X X 14.08.2012 X
  52 X X 21.08.2012 X
  28.08.2012 Oppsummering
  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles