Fisk spiser fisk – derfor egner vi med fisk (Hooked+)

DET FUNKER: Dobbelt-run med spisskate på begge stenger er ikke veldig vanlig, men med naturlig agn på bunnen kan det skje. Begge fiskene på bildet tok på sildestrimler, og fikk friheten tilbake etter noen kjappe bilder. (Foto: Endre Hopland)

Nesten samtlige fisker i sjøen er rovdyr som har mindre fisk på menyen. Da sier det egentlig seg selv at fisk er perfekt som agn.

Av: Endre Hopland

Med noen få unntak er fisk i forskjellige former og størrelser det aller beste du kan egne krokene dine med når du fisker i sjøen. Grunnen til dette er at fisk jevnt over spiser annen fisk. Det høres banalt enkelt ut, men det er like fullt slik det er. I denne artikkelen skal det primært handle om agnfiske med oppskjært fisk. Hel agnfisk kommer vi tilbake til i løpet av vinteren.

Les også: Kokte reker er det perfekte allroundagnet (Hooked+)

For å ta det første først: Hvilken fisk gjør seg best som agn i sjøen? Svaret på dette er i de fleste tilfeller makrell og sild, i alle fall hva oppskjært agn angår. Grunnen til dette er sammensatt. Først og fremst er begge artene feite og relativt faste i fisken. Dette gjør at fiskebitene eller filetene henger bra på kroken, og gir fra seg mye lukt nede i sjøen, noe som lokker annen fisk til matfatet.

Makrell og sild er også arter som går i store stimer, noe som gjør de greie å hamstre litt av når en først treffer bettet. Agnfisken kan fint fryses ned og tas opp igjen når du skal på fisketur, noe som ofte er en klar fordel. Det er nemlig ingenting i verden som er vanskeligere enn å få agnfisk til å bite når en virkelig trenger de. Dessuten er ikke sild og makrell arter en nødvendigvis treffer i hopetall hele året.

Sild og makrell er foretrukne agnfisker til det meste i sjøen, men det er selvsagt mye annet som også fungerer. Fersk sei er ofte bra på dypere vann, og biter av for eksempel sypike, kolmule, vassild og strømsild leverer så og si alltid. Tommelfingerregelen er egentlig at en bruker det en har tilgjengelig, med sild og makrell som foretrukne agnarter.

Les også: Denne fisken spiser du ofte, men du er neppe klar over det (Hooked+)

Agnet kan en selvsagt presentere på mange forskjellige måter. Vi har tidligere tatt for oss både sluksleppaternostertakkel og glidende rigger til agnfiske fra land, og avhengig av krokstørrelse og targetart egner en gjerne disse med fiskebiter, strimler eller hele fileter. Disse kan fiskes helt på bunnen, litt over, midt i sjøen eller helt nære overflaten.

En lang fiskestrimmel er ofte å foretrekke, da denne imiterer en langstrakt og slank byttefisk, i tillegg til å gi fra seg mye lukt. Et slikt agn funker like bra til flyndre og knurr på bunnen som til makrell, sjøørret og horngjel i overflaten. Mindre fiskebiter har kanskje ikke den samme lokkende effekten som en strimmel, men lukten er lik, og fisken er vanligvis ikke vanskelig å be når den først finner luktens kilde.

GODT UTGANGSPUNKT: Et glidende takkel egnet med en lang fiskestrimmel funker til det meste, både fra land og båt. (Foto: Endre Hopland)

Til de større fiskene kjører en gjerne hel filet. Et så stort agn som en filet, altså en hel agnfiskside, vil naturlig nok lukte mer enn bare en liten fiskebit, og i mange tilfeller vil agn på denne størrelsen også klare å luke bort en del småfisk. Agnet vil også jevnt over holde lenger enn småagnene dersom agntyver som krabbe, kreps, slimål, lus og sjøstjerner er på ferde.

Les også: Nå er langene i bettet – slik går du frem for å lykkes (Hooked+)

Det finnes mange gode sluker, pilker og jigger på markedet, men det er det naturlige som jevnt over leverer klart best dersom alle arter og årstider er med i regnestykket. Det har lite for seg å gjøre ting vanskelig dersom dette ikke er nødvendig.

I videoen under kan du i levende bilder se hvordan en egner en krok med en fiskebit, og fisker med denne: