More

  Redd Førdefjorden

  Det vi dumper i sjøen kommer tilbake til oss om det er på matfatet eller i mangel på liv i områdene vi dumper avfall.

  I helgen som var ble det avholdt årsmøte for Hordaland Arbeiderparti. Mange gode vedtak ble fattet og Hordaland fremstår som et fylke engasjert i det lokale så vel som det globale.

  Førdefjordsaken og sjødeponier har engasjert mange, for oss ble helgen spesielt gledelig. Jeg var selv delegat på dette møtet, og et forslag jeg la frem i årsmøtet til Arbeiderpartiet i Bergen, ble nå foreslått i Hordaland sitt årsmøte. Forslaget handler om alternativer for utnyttelse av gruveavfall, og at vi ikke kan tillate at avgangsmassene deponeres i sjø.

  Gleden var stor da saken kom opp til votering siste dag av årsmøtet, saken ble enstemmig vedtatt med følgende tre kulepunkter:

  • Det må greias ut kva moglegheiter som finnes for masser frå gruvedrift som i større grad kan utnyttast til andre føremål.
  • Fremtidige søknader om å deponera gruveavfall i sjø vert ikkje innvilga.
  • Det innvilga utsleppsløyve for deponering av gruveavfall i Førdefjorden må vurderast på nytt.

  Sogn og Fjordane Arbeiderparti fattet lignende vedtak nylig i sitt årsmøte:

  • Sogn og Fjordane Ap meiner det skal skapast rammevilkår for mineralutvinning og gruvedrift som bidreg til lønsam bruk av avgangs- og overskotsmassar.
  • Sogn og Fjordane Arbeiderparti meiner at regjeringa må legge til rette for bruk av foredling av avgangsmassar frå gruve- og mineralutvinng, og minst mogeleg bruk av deponi. Dette vil legge grunnlag for ei forlenga verdikjede med fleire arbeidsplasser.

  Med disse vedtakene liggende som politikk for Hordaland og Sogn og Fjordane håper jeg at sjø- fjorddeponi sin tid er over. Og at en ny vurdering angående Førdefjorden vil resultere i at man beholder en levende fjord og ikke bruker ”ut av syne, ut av sinn”-taktikk. Det vi dumper i sjøen kommer tilbake til oss om det er på matfatet eller i mangel på liv i områdene vi dumper avfall.

  – Reidar Staalesen, leder Bergenhus Arbeiderparti

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles