More

  Sei

  Seien er en torpedoformete torskefisk – og det som skiller den fra den snarlike lyren, er den lyse og rette sidelinja. Fargen er grå med innslag av brun eller grønt, undersiden er noe lysere. Unge fisker har en liten skjeggtråd, men denne er fraværende hos eldre individer. Munnen er svakt underbitt.

  Seien kan bli opp til 130 cm og 30 kg.

   

  Seien er en aktiv stimfisk som utnytter hele vannlaget, fra 0 til 300 meters dyp. Stimer med yngre individer holder gjerne til på grunt vann, og føden består av ulike pelagiske krepsdyr, som hoppekreps og krill. De større individene går dypere og har en mer fiskebasert diett, som består av sild, brisling og andre fiskeyngel.  Svært vanlig langs hele Norskekysten, men mest tallrik på Vestlandet og i Nord-Norge.

   

  Som sportsfisk er sei meget populær, og en av de vanligste artene hobbyfiskere påtreffer. Størst blir den lengst nord i landet.

  Sportsfiskekorden er på 22,7 kg.

  Les mer på www.fiskipedia.no

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Previous article
  Next article

  Related articles