More

  Mort

  Morten har en sølvblank kropp med svart rygg, men sørven, og da spesielt på større individer, har et gyllent til bronsefarget skjær på kroppen. Morten har øyne med rød iris. I bleket vann kan iris fortone seg mer som oransje.

  Morten kan lett forveksles med sørv, men det er et par særpreg som skiller disse greit. Hos mort er bukfinnene plassert rett under forkant av ryggfinnen, men dem hos sørv er plassert foran ryggfinnen. Sørven har også et tydelig underbitt og fargen på finnene er ofte knall røde, mens de hos morten er mer oransje.

  Morten er en typisk stimfisk, som opptrer i store stimer der den er utbredt. Den finner seg til rette i de fleste lokaliteter og trives like godt i elver som i vann og innsjøer. Normalt finner man morten nærme land knyttet til vegetasjonen i strandsonen, men den opptrer også pelagisk i vann med store populasjoner. Morten gyter når vanntemperaturen kommer opp i 10-12oC i april-juni. Morten leker i store stimer og man kan da se dem plaskende på grunt vann.

   

  I Norge er morten lite aktet som sportsfisk og ses av allmennheten på som en plage når man fisker etter mer ettertraktede arter. I løpet av de siste årene har dog en lite gruppe, ivrige meitere, fått øynene opp for mort som sportsfisk. I Storbritannia bedrives det et aktivt sportsfiske etter mort, og stor mort er noe av det gjeveste man kan få på kroken.

  I Norge er den utbredt på Østlandet ned til Larvik og nordover til Kongsvingertraktene. Det finnes også en bestand i Trøndelag.

  Sportsfiskere bruker mye mort som agn etter andre rovfisk og det omsettes en del mort som dyrefôr.

   

  Ler mer på www.fiskipedia.no

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Previous article
  Next article

  Related articles