LakeDel dette:

Laken er ein avlang fisk med lateral flattrykking på bakkroppen og relativt rund form framme. Fargen er som regel brun eller gul med svarte eller brune teikningar på oversidan, noko lysare på undersida.

Lake er en fiskeart i brosmefamilien (en undergruppe av torskefisker som tidligere ble regnet til torskefamilien, noe enkelte fortsatt gjør). Lake er den eneste av denne gruppen som lever i ferskvann.Den finnes i Norge fra Østfold til Finnmark, med unntak av Nordland. Mjøsa har en stor stamme av lake, og isfiske etter denne er populært.

Laken er vinteraktiv, og kan veie over 30 kg.

Spør eksperten

Lurer du på noe om lake- og/eller isfiske? Spør vår ekspert Cato Bekkevold: https://www.hooked.no/isfiske/spor-eksperten-isfiske/cato-bekkevold-2

Andre artikler/videoer om lakefiske:

Slik fisker du lake på isen

Se denne videoen av storfiskekongen Cato Bekkevold som tar for seg utstyragn og tips & triks for lakefiske.

Isfiskeskolen – Episode 9 – Slik fisker du lake

Kilder: www.wikipedia.no og www.fiskipedia.no

Del dette:
Prev Karuss
Next Mort

Comments are closed.