More

  Kveite

  Kveite er en fiskeart i flyndrefamilien. Den kan bli opptil tre meter lang og veie over 300 kg, men bare hunnkveitene blir større en ca. 50 kg.

  De fleste kveiter er dypvannsfisker som lever på 300–2000 m dyp, hvor den livnærer seg av fisk og bunndyr. Yngre individer oppholder seg ofte grunnere. De er gode matfisker, og fisket, som er strengt regulert, har stor økonomisk betydning.

  Ordet kveite brukes i Norge mest fra Vestlandet og nordover, mens hellefisk brukes på Sør- og Østlandet.

   

  Kveite er en særdeles populær sportsfisk og fangster på flere hundre kilo blir rapportert.

   

  Les mer på www.wikipedia.no

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Previous article
  Next article

  Related articles