– Her har myndighetene vektlagt kraftproduksjon foran miljøhensynDel dette:

Det er vedtatt kraftproduksjon i Tolgafallene i Glomma, men om utbyggingen faktisk blir en realitet avhenger av økonomisk gevinst og tid.

Av: Endre Hopland

I april i år gav myndighetene som kjent klarsignal for utbygging av Tolgafallene nord i Hedmark. Dette er det siste elvestrekket med skikkelige fosser og stryk i Glomma som fremdeles ikke er utbygd, men dersom ting går som planlagt vil mer enn 1,3 mil av Norges lengste elv snart bli lagt i rør. En 120 meter lang og elleve meter høy demning er allerede prosjektert gode 13 kilometer oppstrøms Eidsfossen, og det er nedenfor denne fossen at krafttunnelen skal ha sitt utløp.

Les også: Elvene våre raseres, og strømmen går til det utenlandske høyprismarkedetStrekningen nedenfor Eidsfossen er Nord-Europas viktigste fluefiskedestinasjon for harrfiskere. I år alene selges det 3200 fiskekortdøgn i området, og hele 85 prosent av fiskerne er utlendinger, som altså tilfører Norge frisk kapital.

Som tidligere skrevet har filmskaper og fluefisker Lars Nilssen dykket dypere ned i materien knyttet til utbyggingsplanene i Tolga. I første del av ekspedisjonen til Hedmark handlet det mest om fisking og prating med lokalbefolkningen. Nå er andre del publisert (se nederst i saken), og her er det primært utbyggere, forskere og lokaldemokratiske ledere som har ordet. Ikke overraskende skinner det tydelig gjennom at utbyggingsplanene handler om penger.

– Vi klarer å dekke denne regionen med strøm allerede, men vi forholder oss til at det er besluttet å skaffe en del fornybar energi. Vi vurderer de aktuelle prosjektene vi mener kan realiseres, gitt at man får tilfredsstillende avkastning, sier Egil Skøien, daglig leder i Opplandskraft, selskapet som har fått konsesjon til utbyggingen.

Skøien understreker samtidig at det slett ikke er sikkert at selskapet hans kommer til å benytte seg av konsesjonen de er tildelt.

Les også: Regjeringen vil temme Glomma og tvinge henne gjennom 13 kilometer med rør

– Dette her er et veldig krevende prosjekt av to årsaker, nemlig økonomi og tid. Vi setter ikke i gang dette prosjektet om vi ikke føler at det er tilstrekkelig robust, sier Skøien på direkte spørsmål fra Lars Nilssen i Lars og Lars om ikke inntektene knyttet til kraftutbyggingen er marginale.

Forsker Jon Museth i NINA ledet utredningen om Tolga-utbyggingens konsekvenser for fisk og bunndyr. Han er ikke i tvil om hvem som blir skadelidende dersom det settes i gang kraftproduksjon på stedet.

– Dette er den siste, sammenhengende styrkstrekningen i Glomma, og slike stryk er utrolig vikrige for produksjon av mat til fisken. Her har myndighetene vektlagt kraftproduksjon foran miljøhensyn, sier Museth.

Les også: Turistfiske etter gjedde har blitt millionbutikk

Etter å ha brukt flere dager i Tolga og omegn, og snakket med både bestemmende instanser, forståsepåere og vanlige fastboende, håper Lars Nilssen fornuften og miljøet trumfer den beskjedne gevinsten det strengt tatt er snakk om i denne saken.

– En utbygging av Tolga vil utvilsomt få konsekvenser for fiskebestandene. Hvor store disse blir er uvisst, og usikkerhetsmomentene er mange. Det hele avgjøres i løpet av det neste halvåret, sier Nilssen.

Første og andre del av ekspedisjonen til Nilssen og co. ser du i playerene under:

Del dette:
Prev Turistfiske etter gjedde i Norge har blitt millionbutikk
Next Fisk og Preik med sjøørret og storby-laks på agendaen

Comments are closed.