Rått seirace i Lofoten

Bli med May Liza Johansen og Kato André Bøe på storseifiske i Lofoten, med utror fra Hemmingodden Fishing Lodge i Lofoten.

Annonse