More

  HI vil ha bevaringsområder for torsken i Oslofjorden – trenger din hjelp

  Havforskningsinstituttet ønsker å hjelpe den hardt pressede torskebestanden i Oslofjorden, og egne bevaringsområder kan være løsningen.

  Av: Endre Hopland

  Kysttorsken er på et historisk lavt nivå, og arten har gått tilbake langs store deler av kysten i Sør-Norge. Situasjonen er aller verst i østlige deler av Skagerrak, og i Oslofjorden er det nå veldig mye vann mellom hver torsk som fanges.

  Flere av fjordens faste brukere tar den dramatiske situasjonen på alvor, og i Norges Havfiskeforbund har de nå ekskludert torsken fra alle konkurranser i Oslofjord-systemet for å unngå at det fiskes målrettet etter denne.

  – Samtlige klubber rundt Oslofjorden; Botne HK, Båstad HK, Fredrikshald HK, Holmestrand HK, Oslo HK, Sarpsborg HK og Ski HK er enige om å gjøre en innsats for å styrke torskebestanden i Oslofjorden. Klubbene som skal arrangere Norgescuprunder i år vil utelukke torsk fra resultatlistene, altså skal ingen torsk veies inn i konkurransene. Videre oppfordrer klubbene alle sine medlemmer om å ikke fiske etter torsk på klubbturer og på fritiden. Dette er et frivillig strakstiltak som det er enighet om skal gjelde i 2018, melder Norges Havfiskeforbund på sine egne nettsider.

  Nå tar også Havforskningsinstituttet ansvar, og med hjelp fra alle som ferdes på og langs Oslofjorden, håper de å kunne opprette et bevaringsområde for den lokale torsken.

  – I prosjektet Krafttak for kysttorsk leter vi etter måter å løfte torskebestanden i ytre deler av Oslofjorden på. Et virkemiddel kan være bevaringsområder, sier forskningstekniker Sebastian Bosgraaf ifølge Havforskningsinstituttet sine egne nettsider.

  Såkalte bevaringsområder har fiskebegrensninger, og innføringen av slike har hatt god effekt for andre arter tidligere. Det finnes blant annet reservat for hummer i både Ytre Hvaler og Færder nasjonalparker. Slike områder viser ifølge HI god effekt for både mengden av- og snittstørrelsen på  hummer. Mer hummer i reservatene gir også effekt i områdene på utsiden.

  Nå vil altså havforskerne hjelpe den sterkt pressede torskebestanden i Oslofjorden, og for å klare dette trenger de din hjelp. Tar du denne brukerundersøkelsen (fungerer bare på PC), bidrar du med nyttig informasjon som kommer Oslofjord-torsken til gode.

  – Det vi egentlig vil finne ut med brukerundersøkelsen er hvilke steder i Ytre Oslofjord som ikke er de mest populære blant folk. Hvis de samtidig er fine rekrutterings- og oppvekstområder for torsk, kan et reservat her hjelpe torsken uten å gripe for mye inn i folks tilgang til naturen, sier seniorforskeren.

  Du kan lese mer om de ulike torskebestandene på temasidene til Havforskningsinstituttet.

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles