More

  Torsk

  Som en av våre vanligste fiskearter er torsken lett å kjenne igjen for de fleste. De vanligste kjennetegnene er den lange skjeggtråden og den karakteristiske kroppsformen med stort hode og tykk mage. Fargen varierer med habitatet, og går fra rødbrunt hos individer som oppholder seg i tarebeltet, til lysegrå hos skrei som oppholder seg langt til havs. Torsken er overbitt, og sidelinja er hvit og går i en bue over brystfinnen.

  Kysttorsken er som regel stasjonær og oppholder seg inne i fjordene og nært kysten, mens skreien foretar lange vandringer til gyteområdene ute på bankene fra Finnmark til Stad.

  Hos kysttorsk består føden av ulike invertebrater som krepsdyr og børstemark, samt fisk. Skreien beiter for det meste på pelagiske fiskearter som lodde og sild.

   

   

  Sportsfiske

  Torsk er en flott sportsfisk, både fra land og båt, med agn og sluk/pilk. Norsk sportsfiskerekord er 37,5 kg.

  Kan bli opp til 40 år gammel. Maksimalstørrelsen er 1,8 meter og 55 kg.

   

  Les mer på www.fiskipedia.no og www.wikipedia.no

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Previous article
  Next article

  Related articles