More

  Blåstål – Rødnebb

  Blåstål og rødnebb er en leppefisk der hannen og hunnen er så forskjellige at de har fått egne navn. Hannfiskene blir kalt blåstål og hunnfiskene rødnebb.

  Kroppen og hodet er slank og langstrakt. Hannfisken blir opptil 40 cm og 1 kg, mens hunnfisken blir opptil 30 cm og 500 g. Hunnen er rød eller oransje og har tre svarte flekker på bakerste delen av ryggen. Hannen er er oransj med lyse- og mørkeblå marmoreringer, mangler de tre svarte flekken som hunnen har.

  Arten er hermafroditt og de fleste individer er hunner (rødnebb) i starten. Enkelte er primære hanner. Disse ser ut som hunner men er hannkjønn hele livet. Sekundære hanner er hunner (rødnebb) som utvikler seg til hanner (blåstål). Forvandlingen av de sekundære hannene (blåstål) er styrt av sosiale forhold. Hver blåstål har et harem av rødnebb, hvis den dør vil den primære hunnen forvandles til blåstål og overta haremet. Rollen til de primære hannfiskene er ennå ukjent, men de deltar trolig ikke i reproduksjonen av arten.

   

  Les mer på www.fiskipedia.no og www.wikipedia.no

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Previous article
  Next article

  Related articles