Inge Rønnings kjempeørret fra Mistra i levende bilder