More

  Her er oversikten over OFA sine fiskeutsettinger

  Det ble rabalder da den fluefiskende filmskaperen og bloggeren Lars Nilssen i fjor høst mente OFA holdt tilbake informasjon om fiskeutsettinger i Oslomarka. Nå er oversikten over samtlige utsettinger i perioden 2014-2016 publisert.

  Av: Endre Hopland

  Oslomarkas Fiske Administrasjon (OFA) har ansvaret for fiskeutsettingene i Oslomarka, på vegne av grunneierne. Årlig setter OFA ut titusener av ørretyngel og en del eldre fisk i Marka, fisk som klekkes i bedriftens eget klekkeri og settefiskanlegg i Sørkedalen. Tidligere ble OFA sine utsettingstall for hvert enkelt Marka-vann offentliggjort i årboken Fiske i Oslomarka, men denne boken har ikke blitt gitt ut siden 2010. Etter dette er det OFA sine egne nettsider som har vært formidlingskanalen, men tallene for de siste årene har altså uteblitt. Nå er de offentlige.

  – Vi har satt sammen en digital oversikt som viser hva som er satt ut av fisk fra kultiveringsanlegget i Sørkedalen i de siste tre årene. Vi håper den kan være til nytte for fiskerne i Oslomarka. OFA sitt formål er blant annet å bidra til et best mulig fiske for folk flest. Det betyr at fisketilbudet og regelverket må være tilpasset alle grupper av fiskere, sier Bjørn Torp i OFA.

  Fagkonsulent og driftssjef ved settefiskanlegget, Dag Øyvind Ingjerd, opplyser at ørretbestandene i Oslomarka suppleres med settefisk som stammer direkte fra vill og lokal stamfisk.

  – Hver høst fanger OFA rundt 1100 gytefisk i bekkene til de beste fiskevannene. Disse strykes på stedet for litt av rognen/melken som trengs til klekkeriet, før de slippes tilbake i gytebekkene. For å gi størst mulig genetisk variasjon og varierte egenskaper til settefisken, blandes det melke fra mange hanner under befruktningen. Rundt halvparten av stamfisken er hanner, forteller han.

  Rogn og melke fra de ulike vassdragene skilles i egne kar på anlegget, slik at settefisken kan tilbakeføres til det samme nærområdet som rogn og melke er fra.

  – Rogn og melke fra virkelig stor gyteørret, såkalt fiskespisende stamfisk, holdes også i egne kar. Slikt avkom settes i de store sjøene som huser mye småfallen fôrfisk. Denne type settefisk utgjør forhåpentlig også et eget kultiveringstiltak i seg selv. Ungfisk i abborpredasjonsutsatt størrelse, spres nøysomt i oppvekstbekker til vannene. Slike utsettinger deles som regel opp i flere omganger utover året for å redusere faren for stranding eller predasjon, sier Ingjerd.

  Mer om ørreten som settes ut i Oslomarka kan du lese på OFA sine egne nettsider. Den fullstendige oversikten over fiskeutsettinger i Marka-vannene i tidsrommet 2014-2016, inkludert statusen på settefisken, finner du her.

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles