More

  OFA klaget inn for nemda – tilbakeviser manglende åpenhet

  Den kjente fluefiskeren, filmskaperen og bloggeren Lars Nilssen, har klaget OFA inn for Klagenemda for miljøinformasjon
, med tilbakehold av informasjon om fiskeutsettinger som bakgrunn. OFA skjønner lite av kritikken.

  Av: Endre Hopland

  Oslomarkas Fiske Administrasjon (OFA) har ansvaret for fiskeutsettinger i Oslomarka, på vegne av grunneierne, som hovedsakelig er Løvenskiold-Vækerøe og Oslo og Akershus kommuner. Årlig setter OFA ut titusener av ørretyngel og en del eldre fisk i Oslomarka, fisk som klekkes i bedriftens eget klekkeri og settefiskanlegg i Sørkedalen.

  I en pressemelding til Hooked skriver Lars Nilssen, som selv var med i OFA fra 1975 til 2005 og ansvarlig for årboken Med fiskestang i Oslomarka fra 1991 til 2005, at det de siste årene har blitt satt ut mer fisk i Marka enn på lenge, en praksis som ifølge Nilssen vil bli videreført dersom den ansvarlige i OFA får det som han vil.

  – I fjor ble det bygget et nytt settefiskanlegg i Sørkedalen, som også er egnet til å produsere langt større settefisk enn tidligere. Vi er mange som er svært skeptiske til denne utviklingen, både i et langsiktig forvaltningsperspektiv, men også fordi vi som sportsfiskere opplever at det ene vannet etter det andre blir dominert av et stort antall settefisk, og at kvaliteten på fisken blir forringet, sier Nilssen.

  Tidligere ble OFA sine utsettingstall for hvert enkelt Marka-vann offentliggjort i årboken Fiske i Oslomarka, men denne boken har ikke blitt gitt ut siden 2010.

  – Publikasjonen forsvant da styret i OFA bestemte seg for å bruke sin egen hjemmeside og Facebook som informasjonskanaler. Nå offentliggjøres bare det totale antallet fisk som bedriften produserer og setter ut, sier Nilssen, som også understreker at fiskeutsettinger er et omdiskutert tema.

  – Myndighetenes lange forvaltningslinjer trekkes opp i forhold til vanndirektivet, og de går i retning av at fiskeutsettinger skal reduseres til et minimum. OFA har valgt å gå motsatt vei. De siste årene er det blitt satt ut mer fisk enn på lenge, sier den fiskende filmskaperen.

  – Ikke hørt et pip

  Etter å ha satt seg inn i lovteksten til Miljølinformasjonsloven, og ved flere anledninger gjennom årets sesong i Marka opplevd at det ene vannet etter det andre var fullstendig overbefolket av småørret grunnet store fiskeutsettinger, sendte Nilssen følgende brev til styret i OFA 18. oktober:

  Klage på vedtaket om forespørsel om fiskeutsettinger

  Vinteren 2014 gjorde jeg en henvendelse med forespørsel om å få innsyn i antall og størrelse på fisk satt ut i hvert enkelt OFA-vann, a la oversiktene som ble offentliggjort i årboka i perioden 1991 til 2009. Forespørselen ble avvist.

  Slik jeg ser det har jeg rett til å få utlevert den informasjonen jeg etterspør. Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven) stiller særlige krav til åpenhet både fra privat og offentlig virksomhet når det gjelder opplysninger som har betydning for miljøet.

  «Denne loven har til formål å sikre allmennheten tilgang til miljøinformasjon og derved gjøre det lettere for den enkelte å bidra til vern av miljøet, å verne seg selv mot helse- og miljøskade og å påvirke offentlige og private beslutningstakere i miljøspørsmål. Loven skal også fremme allmennhetens mulighet til å delta i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet”

  Enhver har rett til miljøinformasjon fra virksomhet nevnt i § 5 annet ledd om forhold ved virksomheten, herunder dens innsatsfaktorer og produkter, som kan medføre en ikke ubetydelig påvirkning på miljøet.
  Jeg kan ikke se at denne saken ble vurdert etter miljøinformasjonsloven da jeg henvendte meg til dere sist gang, og jeg ber dere herved om å gjøre dette. Jeg minner om svarfristen i § 18.6 , som er innen ti dager. Jeg ber om at svaret er skriftlig. Hvis dere opprettholder avslaget eller ikke svarer innen tidsfristen, vil saken bli oversendt til Klagenemnda for miljøinformasjon .

  – Fristen er utløpt, og jeg har ikke hørt et pip. Nå er det opp til  Klagenemda for Miljøinformasjon å avgjøre om OFA kan fortsette sin stumme praksis, sier Nilssen.

  Nettsider og sosiale medier

  I OFA har de registrert klagen fra Nilssen, som også er omtalt på hans egen populære blogg, Lars&Lars. Daglig leder i OFA, Bjørn Torp, tilbakeviser også alle former for hemmelighold knyttet til fiskeutsetting i Oslomarka.

  – Det er ikke riktig at vi ikke praktiserer åpenhet om vår forvaltningspraksis. Gjennom både årsrapporter, informasjon på vår nettside og sosiale medier, er informasjonen godt tilgjengelig. I tillegg produserer OFA Fisekartboka, som gir oversikt over alle vann, tjern og elver. I kartboken finner publikum kartblad og tabeller med informasjon om artsmangfold i de ulike vannene, samt oppdaterte bestandsestimeringer, sier Torp.

  oslomarka-2
  ØRRETUNGER: Småørret fra OFA sitt settefiskanlegg, klare for å settes ut i Oslomarka. (Arkivfoto)

  Han understreker samtidig at OFA er blant de aller første til å ønske alle initiativ knyttet til en faglig forankret og bærekraftig forvaltning velkommen.

  – Dette er noe vi har vært opptatt av i 80 år, og noe vi er like opptatt av den dag i dag. I media har vi registrert at det fremmes påstander om at OFA unndrar informasjon om viktige forvaltningsprinsipper, og det er også stilt spørsmål om vår ivaretakelse av naturgrunnlaget. Vi skal være forsiktige med å spekulere i motivene for initiativet som er fremmet. I beste fall handler det om manglende kunnskap om hvordan OFA utøver sitt forvaltningsmandat, sier han.

  Ifølge Torp har OFA tett dialog med både Oslo kommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus rundt viktige og bærekraftige prinsipper for forvaltningen av Marka.

  – Myndighetene og andre er godt kjent med vårt kultiveringsarbeid. Dette er kultiveringsplaner som er godt forankret, og deler Oslomarka med sine respektive vel 500 fiskevann inn i ulike forvaltningssoner.
  Til grunn for vår forvaltning ligger faglige vurderinger som blant annet geografisk beliggenhet, miljøfaktorer og i hvor stor grad det er pågang fra sportsfiskere. For det er nettopp dette det handler om for oss: Ivaretakelse av miljøgrunnlaget, og det å tilby best mulig sportsfiskeopplevelser for befolkningen. En forvaltning som det altså er bred oppslutning om, og som gjør Oslomarka til et eldorado for både sportsfiskere og andre brukere, sier han.

  OFA innstilt på samarbeid

  Torp stiller seg meget undrende til Lars Nilssen sin påstand om at han ikke har fått svar på sine henvendelser til OFA.

  – Vi er kjent med at Lars Nilssen nylig har klaget OFA inn for Miljøklagenemnda, med bakgrunn i at han ikke har fått svar på sin henvendelse til oss. I så fall må Lars Nilssen følge bedre med. Det han ikke skriver i sin pressemelding er at han faktisk har mottatt svar fra OFA, og at dette svaret etter vår oppfatning også følger opp nettopp det Lars Nilsen etterspør av informasjon, sier han.

  OFA-lederen ønsker mange konstruktive medspillere for å forvalte sportsfisket i Oslomarka på best mulig måte.

  – For dette har OFA godt etablerte forum, blant annet årsmøtet der 18 lokale jeger- og fiskerforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund, i tillegg til medlemskommuner og alle grunneiere hvor OFA forvalter sportsfiske, er representert, sier han.

  Klagen til Nilssen skal nå behandles av Miljøklagenemda. Torp forteller at OFA ser frem til å samarbeide med nemda i denne saken, og forsikrer at all informasjon om fiskeutsetting, på detaljert nivå, vil bli publisert op OFA sine nettsider i løpet av året.

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles