More

  Agn og kroker

  Maggot

  Maggot er spyfluelarver og brukes nesten utelukkende som agn under isfiske. Sett på et par maggot på en pimpel, lyskrok, balansepilk, røyeblink, eller hva nå...

  Mark- frivekt

  Markfiske kan gjøres på uendelig mange måter. Frivekt er en av de. Med frivekt mener vi ingen vekt utover kroken og marken. Altså ingen dupp,...

  Mark og dupp

  Klassikern! - selve symbolet på ferskvannsfiske og den fiskemetoden de aller fleste først stifter bekjentskap med. Å fiske med dupp og mark er ikke bare...

  Markdrag

  Markdrag er ett oppsett med styreskje og en rekke mindre spinnerskjer - før det hele avsluttes med en krok som agnes med mark, agnfisk,...

  Mormyshka

  Mormyshka - et utrolig effektivt isfiskeutstyr fra våre venner i øst. Kanskje de vanligste fiskeslagene man bruker mormyska på er abbor, mort, røye, sik og...

  Oter

  Oter er ett gammelt og særdeles effektivt fangstredskap - og nei, det er ikke selve dyret Lutra lutra vi sikter til. Det består av en...

  Latest articles