More

  Torsken tåler å bli sluppet ut igjen

  For første gang har forskerne undersøkt hvordan det går med torsk som er fisket og sluppet ut i sjøen igjen. Forsøkene viser at torsken tåler å bli sluppet ut igjen, så sant den er fisket på grunt vann, behandlet forsiktig og oppholdet på land er kort.

  Av: Marie Hauge, Havforskningsinstituttet

  Vi vet lite om størrelsen og totalfangstene på en del av fiskebestandene langs kysten. Det er bare yrkesfiskere som er pålagt å rapportere informasjon om fangstene sine, men trolig står også fritidsfiskere og turistfiskere for et stort uttak i kystsonen.

  Les også: Kjempetorsker fra både land og båt

  En studie viser at turistene slipper ut mer enn halvparten av fangsten av enkelte arter. Bare for torsk tilsvarer dette mer enn en million fisk hvert eneste år.

  Har betydning for bestanden

  – Det har betydning for størrelsen på bestanden om torsken faktisk overlever og oppfører seg normalt etter at den er sluppet ut igjen, sier Keno Ferter, doktorgradsstudent på Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen.

  – Fang-og-slipp er uten verdi dersom fisken ikke overlever. Så handler det også om i hvilken grad fisken plages av oppholdet på land og hvordan den klarer seg tilbake i sjøen, forklarer han.

  Keno Ferter ved Havforskningsinstituttet. (Foto: Privat)
  Keno Ferter ved Havforskningsinstituttet. (Foto: Privat)

  Temperatur spiller også en rolle for hvor mange som overlever. Er det varmt i vannet, øker faren for infeksjoner og stress. Dessuten kan en plaget og utslitt fisk endre adferd, noe som kan gjøre den til et lett bytte for større fisk og andre dyr på jakt etter mat.

  Først ruser, så fiskestang

  Sommeren 2012 undersøkte Ferter og kollegaer fra Havforskningsinstituttet hvordan torsk tåler fang-og-slipp. Forsøksoppsettet var helt nytt.

  80 torsk ble fisket med ruser, utstyrt med et lite akustisk merke i bukhulen og sluppet ut igjen. Merkene sendte signaler med oppholdsdyp og posisjon til hver enkelt fisk hvert tredje minutt.

  – Merkeprosessen kan være stressende for fisken, og derfor fikk den to uker på å komme seg. Dersom vi hadde nøyd oss med å merke torsken som vi fikk på stang og sluppet den ut igjen, hadde det vært umulig å skille mellom effekten av selve merkingen og fang-og-slipp, forklarer Ferter.

  Tre uker på ni torsk

  To uker senere gikk forskerne i gang med det møysommelige arbeidet med å fiske opp igjen den merkede torsken, denne gangen med fiskestang. To personer fisket så godt som hver dag i tre uker.

  I løpet av denne perioden ble det fanget nesten 700 torsk, og av disse var ni merket. All fisken ble fanget på grunt vann.

  Les også: Slik fisker du torsk

  De ni merkede torskene ble behandlet på best mulig måte, med skånsomme kroker og kortest mulig opphold i båten. Takket være merkene kunne fiskens adferd tilbake i sjøen registreres, blant annet hvor aktive de var og om fisken oppførte seg i strid med den vante døgnrytmen som den viste rett før den ble tatt.

  Alle overlevde

  Alle de ni torskene overlevde, men tre viste endring i adferden. To reagerte med å stå i ro og summe seg, mens den siste torsken nærmest ble hyperaktiv i en periode. Alle tre torskene begynte å oppføre seg normalt etter en stund.

  Asgeir Alvestad torsk 28
  Torsk tatt på grunt vann tåler fang-og-slipp godt, viser en ny studie. (Foto: Asgeir Alvestad)

  – Torsk overlever altså fang-og-slipp. Fisken blir mindre stresset og færre plager dersom den blir behandlet skikkelig. Det er viktig å understreke at fisken i vårt forsøk ble tatt på grunt vann. Det kan arte seg annerledes dersom fisken hales opp fra dypet, sier Ferter.

  Les også: Ny verdensrekord på torsk – 47 kilo

  Han legger til at det imidlertid kan se ut som om torsken også overlever dette i noen tilfeller, selv om den får sprengt svømmeblære og dykkersyke.

  – Akkurat nå ser vi nærmere på fisk som er tatt på dypt vann, forteller han.

  Vil ha retningslinjer

  – For å øke overlevelsen blant fisk som settes tilbake igjen, bør det lages retningslinjer som viser hvordan fisken skal behandles på land, mener Ferter.

  Noen umiddelbare tips til sportsfiskere har havforskeren allerede nå.

  – Unngå store trippelkroker. De kan føre til feilkroking og skader på fisken. Ta på fisken med våte hender, og vær kjapp. Dersom en får mye fisk under minstemålet, kan det være smart å flytte seg til en annen plass eller skifte til annen redskap, sier han.

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles