More

  Nå skal turistfiskereglene i Norge strammes kraftig inn

  Fra og med 1. januar 2018 trer et nytt regelverk som skal regulere turistfiskenæringen i Norge i kraft. Dette inkluderer innføring av en registreringsordning for turistfiskevirksomheter.

  Av: Endre Hopland 

  Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte tidlig i juli en ny forskrift om turistfiskevirksomheter. Dette er en del av oppfølgingen av høringen rundt temaet i fjor høst. Den nye forskriften trer altså i kraft fra 1. januar neste år, og det er mange store endringer fra dagens ordning.

  Viktigst av dem alle er at det nå skal innføres en registreringsordning for turistfiskevirksomheter. Alle registrerte turistfiskevirksomheter må også rapportere fangstene som blir tatt ved deres camper på månedlig basis.

  I tillegg til dette heves kvoten for hvor mye fisk hver fisker har lov å ta med seg ut av landet fra 15 til 20 kilo. Dette gjelder vel og merke gjester ved registrerte turistfiskevirksomheter. Utøfrelseskvoten endres også til å gjelde for syv dager i stedet for 24 timer.

  For utenlandske gjester som fisker utenom registrerte camper, er utførelsesgrensen satt til ti kilo per fisker. Det er også verdt å merke seg at ordningen med at en troféfisk kan tas med ut av landet i tillegg til kvoten er fjernet i de nye reglene.

  – Departementet vil sammen med Fiskeridirektoratet i tiden frem mot ikrafttredelsen av de nye reglene utarbeide rapporterings- og registreringsordningene. Løsningene skal gjøres mest mulig praktikable for næringen, sier statssekretær Ronny Berg.

  Han understreker at alle løsninger vil være klare i god tid før neste års sesong.

  – Vi vil ta hensyn til at dette er et førstegenerasjons regelverk, og legge til rette for at næringen skal kunne få tilpasse seg den nye hverdagen, sier statssekretæren.

  Den nye forskriften er gitt med hjemmel i en ny lovbestemmelse som Stortinget vedtok i juni i år, og som legger til rette for en regulering av turistfiskenæringen.

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles