More

  Meninger: Vår neste fiskeriminister?

  Etter at Per Sandberg har vikariert i minister-plassen til Sylvi Listhaug, han han fungert som både justis- og fiskeriminister, noe alle skjønner ikke vil kunne fungere i lengden. Som en kuriositet er en av Per sine første oppgaver vil være å granske Per sin vurdering som fiskeriminister når det gjelder kapasitetsøkning i havbruksnæringen.

  Avgjørelsen ligger hos Sandberg selv, og det er ventet en snarlig avgjørelse. I den anledning er det kommet opp navn som er aktuelle for å overta fiskeriminister-stolen. Helge André Njåstad, stortingspolitikeren som tidligere var ordfører i havbruks-kommunen Austevoll seiler opp som den som blir nevnt hyppigst.

  Njåstad har erfaring, han har jobbet innen havbruk, han har hatt tillitsverv og han har tydelig respekt innad i partiorganisasjonen. Men hvordan vil han ta fatt på vervet som forvalter av den ville fisken, fiskeriet og havbruk om det blir han som får posten.

  Jeg har ingen tvil om at han vil bli næringens minister. Men vil han ha den offensive rollen Sandberg til tider har hatt mot næringen? Trafikklys-systemet vil tre i kraft på ordentlig under den nye ministeren, vil Njaastad da håndtere å pålegge oppdrettere i rød sone en reduksjon i biomasse? Jeg har mine tvil.

  Som austevolling er han oppvokst nær på havbruksnæringen, det er ingen tvil om at for slike plasser er næringen svært viktig. Den skaper arbeidsplasser, gode skatteinntekter for kommunen og den skaper liv i bygden. Når man ser hvem som klaget inn kystsoneplanen som ble vedtatt i fylket i fjor høst, så var det nettopp Austevoll som sto i bresjen for klagene, med bakgrunn i bla begrensninger innen havbruk. Dette når man er i rødmerket produksjons-område, altså et område regjeringens system bil kreve reduksjon i nettopp denne næringen.

  Sandberg har til tider vært tydelig, og vi som engasjerer oss for villfisken ha kunne øynet et håp. MDGs Rasmus valgte i Dagsnytt 18 å skamroste Sandbergs innsats, jeg ville ikke gått så langt. Jeg har vært mye uenig med Sandberg, men jeg frykter at uenigheten vil eskalere med Njåstad ved roret.

  I en reportasje i TV2 i 2009 uttalte Njåstad følgende:

  – Jeg synes oppdrettsnæringen er viktigere enn å ta vare på villaksen hvis man ikke kan klare begge deler.

  Dette er noe vi ikke kan akseptere av en fiskeriminister. De siste 4 tirsdagene har vi sett serien «den fantastiske villaksen» på NRK. Her har vi fått presentert de største utfordringene vill laksefisk har. Havbruksnæringen har i områder langs kysten vår skapt store utfordringer for vill laksefisk. HI har rapportert stor dødelighet av smolt grunnet lakselus, de fleste elvene i Hardanger og Hordaland er stengt for fiske og har lav genetisk integritet grunnet rømt fisk. Her vil reduksjon i biomasse som regjeringens trafikklys-system kunne bedre forholdene. Men med Njåstad uttalelse bli jeg mer bekymret.

  Står Njåstad fremdeles for uttalelsen, eller har han endret mening? Vil han jobbe for at villfisken skal kunne få bedre forhold i områder som for eksempel Hardanger? Og ønsker han at næringen skal utvikle seg til å bli bærekraftig, gjennom til dømes lukkede anlegg?

  – Reidar Staalesen, Arbeiderpartiet i Bergen

  (Kilder: Per gransker Per: https://fiskeribladet.no/nyheter/?artikkel=59274, Hansson om Per: http://www.intrafish.no/nyheter/1444511/hansson-skamroser-sandberg, Njåstad TV2: https://www.tv2.no/a/3045428)

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles