More

  Meld fra om merket sjøørret

  I Sandvikselva i Bærum har de floymerket sjøørret siden 2012. Når vi nå går inn i høysesongen for sjøørretfiske, ber spesialkonsulent Morten Merkesdal i Bærum kommune fiskere i området om hjelp.

  Av: Endre Hopland

  I 2012 ble 244 sjøørret merket. Per 10. mars 2016 er 15 av disse fanget på nytt. I 2013 var tallet på merkede fisk 392. Av disse er 22 fanget igjen. Ytterligere 579 fisker ble floymerket i 2014, og det ergjort gjenfangst av 21 av disse. I 2015 var tallet på merkede fisker 566, men så langt er bare en av disse tatt på ny. Etter all sannsynlighet blir dette tallet høyere i løpet av de kommende månedene, og det er nettopp derfor Merkesdal og co. trenger sjøørretfiskerne i området (kart kan bare åpnes i Internet Explorer 10 eller 11) sin hjelp.

  Les også: Floymerking av sjøørret fungerer

  Så hva gjør du hvis du får en merket sjøørret? Første bud er å sjekk kondisjon på fisken. Er den slank og har slitte, flisete finner, er den sannsynligvis ikke spesielt velsmakende som mat. Da kan den med fordel settes tilbake der den kom fra.

  – Hvis den fanges sent i elvene gjelder det samme. I september er gytemodningen kommet såpass langt at fisken taper seg fort. Men er fisken over minstemålet på 35 centimeter og feit og fin, er det selvfølgelig lov å kakke den og ta den til middag, sier Merkesdal til Hooked.

  Uansett om du tar fisken med deg eller setter den tilbake igjen, ønsker Merkesdal at du tar bilde av hele fisken og nærbilde av nummeret på merket.

  – Ta gjerne oså mål av fisken. Sammen med fangststed og dato, sender dere det til adressen på merket. Svar vil da komme i løpet av få dager. Vi vil også gjerne vite om fisken ble kakket eller sluppet fri. Informasjon om groe (for eksempel blåskjell) på merket, og om det var sår på fisken der merket er festet, er også relevant informasjon. Det er ellers viktig at du skriver fargen på merket dersom dette ikke kommer tydelig frem av bildet, sier Merkesdal.

  Les også: Slik fisker du sjøørret

  Det er helt avgjørende for prosjektet at gjenfangster blir innrapportert, slik at en kan lære mer om hvordan sjøørreten bruker Oslofjorden og for at forvaltningen av arten skal kunne tilpasses slik at bestanden sikres og gir et høstbart overskudd som fritidsfiskerne i Oslofjordområdet kan nyte godt av også i fremtiden.

   

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles