More

  Etterlyser mer fisk i databasene til Artsobservasjoner

  Miljøorganisasjonen Sabima vil ha mer fisk i registrert hos Artsobservasjoner, og hvem passer vel bedre til å bidra enn oss fiskere?

  Av: Endre Hopland

  Artsobservasjoner er et nettbasert rapporteringssystem for forskjellige dyre-, fugle-, fiske- og plantearter, der alle kan bidra med sine egne funn og observasjoner. På fiskesiden er det altså massevis av mangelfulle data, og dette ønsker miljøorganisasjonen Sabima nå å gjøre noe med.

  – For å inspirere til aktiv rapportering, kommer vi til å trekke fire vinnere av gavekort på XXL til en verdi av 1000 kroner stykket når året er omme. Hver nyregistrerte art for deg i 2017 gir 10 lodd, og senere registreringer av samme art gir ytterligere ett lodd per registrering. Du kan legge inn alle fangster gjort gjennom hele 2017, melder Sabima.

  Artsregistreringene skal være så nøyaktige og utfyllende som mulig, og de bør dokumenteres med bilder i størst mulig grad. Alle data blir kvalitetssikret av erfarne artsfiskere.

  – Alt som legges inn i Artsobservasjoner blir allment tilgjengelig, og brukes ved alle former for arealplanlegging. For en god fiskeforvaltning er det viktig å kjenne artenes utbredelse, ha kunnskap om spredning av fremmede fiskearter i ferskvann både lokalt og nasjonalt og i tillegg ha oversikt over allerede eksisterende arter i vann og vassdrag. Du kan bidra til å øke denne kunnskapen dersom du legger inn dine fangster, meldes det videre.

  Artsobservasjoner ble lansert i 2008, og siden den gang har det kommet inn nesten 17 millioner artsfunn. Av dem er bare en forsvinnende liten del fisk. Det er også verdt å merke seg at absolutt alle fiskefangster er interessante. En makrell på Vippetangen er en vel så god observasjon som en suter i et bortgjemt tjern langt inne i skauen.

  – Dette har vi lyst til å endre på, så legg inn dine fangster nå. Innmelding skjer altså via Artsobservasjoner, og dersom du trenger assistanse er det bare å kontakte oss, heter det i meldingen fra Sabima.

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles