Tag : ForvaltningØrreten tar ikke skade av fang- og slipp

Torsdag 4.april vil for mange ørretfiskere skrives inn som en merkedag i historiebøkene. Forsker Morten Kraabøl (NINA) presenterte rapporten om ørreten i Hemsila og dets forhold til Catch & Release (Fang- og slipp) Vi var tilstede under pressekonferansen og kommer tilbake ned en fyldigere sak med vår prat med Morten Kraabøl (NINA) og Bjørn Otto Dønnum (EC-O Vannkraft) Her er referatet av rapporten og du kan laste den ned i sin helhet her. Bjørn Otto Dønnum og Morten Kraabøl (høyre) […]

Les mer

Invitasjon til vårens fiskearrangement – Torsdag 4.april!

Det skriver Lars Nilssen som byr på gjestebud, vårslipp, førpremiere med Lenth og resultater av banebrytende ørretforskning. Resultatene er banebrytende og vil få store konsekvenser for fremtidige fiskeregler og forvaltning. Når: Torsdag 4.april kl 19:00 Sted: Soria Moria. Vogst gate 64, Torshov (se kart nederst) Hva: Sjekk bildet under.  

Les mer

Vandringsatferd til ørret

Vitenskapsmuseet på NTNU har sluppet en rapport om ørretens områdebruk i en gitt sone. Interessant lesning for mange Tittelen er; Vandringsatferd hos ørret mellom Løkaunet kraftverk og Fjæremsfossen – en undersøkelse av sesongvariasjonen i ørretens områdebruk Forfattere: Jan Grimsrud Davidsen, Jo Vegar Arnekleiv, Aslak Darre Sjursen, Lars Rønning og Marc Daverdin Les også: Invitasjon til vårens store fiskehappening – konklusjon i fra telemetriprosjektet i Hemsila.   Det vi i HOOKED legger merke til er samme observasjoner som ble gjort i telemetriprosjektet i Hemsila med Morten […]

Les mer

Regulering av fiske etter leppefisk

Fiskeridirektøren har valgt å videreføre fjorårets reguleringer av leppefisk også i 2013. Reguleringen av leppefisk har som formål å legge til rette for en miljøvennlig avlusning i havbruksnæringen, samtidig som leppefiskbestandene forvaltes forsvarlig. Erfaringene så langt viser at de innførte reguleringstiltakene fungerer hensiktsmessig, og Fiskeridirektøren har derfor valgt å videreføre disse i 2013. Ordningen med en felles fredningstid for alle leppefiskarter, samt en åpningsdato som er avhengig av i hvilket fylke en fisker, videreføres. For 2013 har Fiskeridirektøren fastsatt følgende […]

Les mer

Interresert i oppdrett av kveite?

Da bør du lese dette notatet i fra Havforskningsinstituttet. Tidlig kjønnsmodning hos hannkveiter er en av de største utfordringene for kveiteoppdrett. Når fisken blir kjønnsmoden avtar veksten, dermed blir hannene mye mindre enn hunnfisken. Ved Havforskningsinstituttet har vi produsert grupper med kveiteyngel som kun består av hunnfisk, noe som på sikt kan forbedre resultatet ved kveiteproduksjon. Årlig produksjon av kveite i Norge er 1600–1800 tonn, og næringen er dominert av tre aktører. Produksjon av kveite foregår i flere trinn: yngelproduksjonen består av; en eggfase […]

Les mer

Søk sjøørretmidler for 2013

Gjennom den årlige «Villaksauksjonen» får organisasjonen Redd Villaksen hvert år inn flere hundre tusen kroner. Dette er penger som uavkortet skal gå til å bedre forholdene for laks og sjøørret i våre elver. For 2013 har NJFF fått kr. 100.000,- til fordeling blant foreninger som driver aktivt sjøørretarbeid.   Også i 2012 fikk NJFF kr. 100 000,- som var øremerket til arbeid for sjøørreten. Midlene ble etter søknad fordelt på åtte forskjellige prosjekter som har gjort forholdene for sjøørreten bedre. Midlene […]

Les mer

Lyst å jobbe med fiskeforvaltning? Stilling ledig hos OFA

OFA søker Anleggsbestyrer.   OFA er en av Norges største fiskeadministrasjoner og kultiverer fisket for alle vann i Oslo kommune og hos Løvenskiold Vækerø. I tillegg arbeider OFA med fiskevann innen 13 kommuner og 4 fylker, totalt i overkant av 500 vann samt Akerselva. OFA driver settefiskproduksjon ved vårt anlegg i Sørkedalen og et klekkeri for laks og ørret til Akerselva ved Oset i Maridalsvannet. Det legges inn ca 90.000 ørretrogn på settefiskanlegget og ca 100.000 laks/-og ørretrogn i klekkeriet […]

Les mer

Dokumentar om laksen i Canada

Denne filmen får deg til å tenke både én, to go tre ganger

Les mer

Farlig parasitt funnet i oppdrettslaks.

For første gang er den farlige parasitten kveis funnet i Norsk oppdrettslaks.

Les mer

Catch & Release – Veien til ørretmekka? – Nyhet!

Filmen som kaster nytt lys over fang- og slipp debatten er nå tilgjengelig på DVD! 

Les mer