More

  Lyst å jobbe med fiskeforvaltning? Stilling ledig hos OFA

  OFA søker Anleggsbestyrer.

   

  OFA er en av Norges største fiskeadministrasjoner og kultiverer fisket for alle vann i Oslo kommune og hos Løvenskiold Vækerø. I tillegg arbeider OFA med fiskevann innen 13 kommuner og 4 fylker, totalt i overkant av 500 vann samt Akerselva.
  OFA driver settefiskproduksjon ved vårt anlegg i Sørkedalen og et klekkeri for laks og ørret til Akerselva ved Oset i Maridalsvannet. Det legges inn ca 90.000 ørretrogn på settefiskanlegget og ca 100.000 laks/-og ørretrogn i klekkeriet i Maridalsvannet.
  OFA har 4 heltidsansatte i administrasjonen og har et frivillighetsapparat med 10 områdeansvarlige, 40 lagledere og 160 lagmedlemmer.

  Da vår nåværende bestyrer for settefiskanlegget i Sørkedalen og klekkeriet i Akerselva slutter, søker vi hans etterfølger. OFA har lang erfaring i produksjon av ørret for utsett i Oslomarka, samt laks og sjøørretyngel til utsett i Akerselva. Produksjon av fisk er et viktig kultiveringstiltak som har stor fokus i organisasjonen, både i forhold målsetting om et best mulig sportsfiske og i forhold til standard og normer gitt av veterinærmyndigheter og Mattilsynet.

  Vi søker først og fremst en person med stor interesse for fiskekultivering og som har innsikt i prosessene for produksjon av settefisk. Anleggsbestyreren har også et ansvar for drift og vedlikehold av OFA driftsmidler og eiendom, så det er en forutsetning at søkeren har praktisk legning.

  Anleggsbestyrer i OFA må kunne arbeide selvstendig og planmessig. Det etableres en vaktordning som bestyreren blir en del av. Det vil være ønskelig at bestyrer benytter OFAs bopel på settefiskanlegget i Sørkedalen. Dette er viktig i forhold til gjennomføring av vaktordning, daglig ettersyn på anlegget og ut fra service overfor lagene.

  Lønn og betingelser etter avtale.

  Du kan sende inn søknad merket ”Anleggsbestyrer” enten pr post: Oslomarkas Fiskeadministrasjon, Sørkedalen 914, 0758 Oslo – eller via e-post til bjorn.torp@ofa.no.
  Dersom du ønsker ytterligere informasjon kan du ringe daglig leder Bjørn Torp på 92899135.
  Søknadsfrist: snarest og innen 15.april 2013.

  Les også: OFA med nye nettsider

  Les også: Vi ble med OFA på stamfiske

  Les også: OFA 75 år

  Bjørn Torp - Daglig leder OFA - OFA 75 år - Rådhuset

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles