Nokså nøyaktig fem måneder etter at rogn og melke ble strøket av gytelaksen i Loneelva på Osterøy, fikk fremtidens Lone-lakser slippe ut i elven sin for aller første gang.

Av: Endre Hopland

I oktober i fjor var Hooked med ildsjelene i Lonevåg Sportsfiskarlag på stamfiske i Loneelva. Et par uker senere var vi også med på strykingen i klekkeriet som ligger like ved elvebredden. Siden den gang har den befruktede rognen lagt i små kar med rennende vann og godgjort seg, og midt i april ble titusenvis av minilakser satt ut i elvesystemet på Norges største innlandsøy omgitt av saltvann.

– Det er en fantastisk følelse når de små svømmer ut for første gang, for en får jo helt klart en relasjon til disse fiskene. Vi har samlet inn foreldrene under stamfisket, vi har hjulpet til med befruktning gjennom stryking i klekkeriet og nå går altså resultatet i elven. På mange måter føler vi oss litt som fosterforeldre for disse små, sier frivillig laksearbeider Reidar Staalesen, og poengterer samtidig at all yngel selvsagt er nøye instruert i hvilken flue de skal bite på når de kommer tilbake til Loneelva om noen år.

Etter at strykingen var unnagjort i november 2016, fikk rognen ligge helt stille i små kar i 14 dager. Når de to ukene var unnagjort, begynte plukkingen av døde egg. Dette er en prosess som går over lang tid, og gjennomføres med spesialpinsetter. Sportsfiskerlaget har plukkere på plass i klekkeriet mange ganger hver dag mens det hele står på.

Les også: Laksefiske med lykt og håv (Hooked+)

– De døde rognkornene er helt hvite og lette å se, men det er veldig viktig at den befruktede rognen får ligge så stille som mulig, så plukkingen må skje forsiktig. I år fikk vi opp rundt 60 000 lakseyngel, men så var det også to uhell underveis, så det totale antallet yngel som ble satt ut havnet nok på 57 000-58 000. Disse ble sluppet i to omganger, med tre-fire dagers mellomrom, sier leder i elveutvalget, Edvard Mikkelsen, til Hooked.

Yngelen blir primært satt ut i de mange små sidebekkene til Loneelva, men helt øverst i vassdraget settes det også fisk i hovedelven. Bare en av sidebekkene går klar yngelutsetting. Her lever nemlig den rødlistede elvemuslingen,og denne får være i fred.

ROGNKAR: I disse karene har rogn, og senere plommesekkyngel og yngel, oppholdt seg i vinter. (Foto: Endre Hopland)

Når den befruktede rognen ligger og utvikler seg, skjer dette i kalde og tildekkede kar med friskt og filtrerende vann. Modningsprosessen tar flere måneder, men i år begynte faktisk klekkingen tidligere enn normalt ved Loneelvas bredder.

– Vi setter ut fisken rundt tre uker etter klekking, men det er alltid noen som er født for tidlig. I år var det mange som var tidlig i gang, og da er det om å gjøre at vi er på plass og assisterer. Det blir nemlig store mengder eggeskall i karene når det klekker, og dette tetter igjen ristene. Derfor må vi rydde kontinuerlig. Det er en hektisk uke når det står på, med flere turer innom klekkeriet hver dag, men slik må det nesten bare bli, sier Mikkelsen til Hooked.

Les også: Her sikres fremtidens laksestamme (Hooked+)

Det er lite som er overlatt til tilfeldighetene under denne type kultiveringsarbeid, i alle fall før babylaksene blir overlatt til seg selv utpå vårparten. Frivillige fordeler fisken i elven ved å sette ut 10-15 yngel på hver femte meter, hovedsaklig i partier der forholdene ligger til rette for en fin oppvekst. I år deltok Thor Moe Lønning, Stig Åge Engstrøm, Renate Rivedal, Tormod Hovden, André Vik, Sindre Mjelde og et par engasjerte skoleelever under utsettingen, i tillegg til Mikkelsen og Staalesen.

En regner med at et sted mellom fem og ti promille av all den usatte lakseyngelen kommer til å vende tilbake til Loneelva som kjønnsmoden laks, og det er ikke veldig lenge til den sterkeste fisken fra tilsvarende operasjoner fra tidligere år kommer svømmende inn Osterfjordsystemet. Fisket i Loneelva åpner 15. juni, og da fiskes det med stang frem til 15. september. Etter dette er det dags for et nytt stamfiske.

– Nå skal alt av klekkeriutstyr tømmes og rengjøres, og så er det bare å glede seg til til fisket starter. Selv gir jeg meg som leder etter denne sesongen, men det er Sindre Mjelde som tar over, og han er en flink fyr, sier Mikkelsen til Hooked.

Les også: Kraftutbygging i et fredet vassdrag

Mye papirarbeid og byråkrati er hovedgrunnen til at Mikkelsen ikke tar gjenvalg, men han forsikrer at han på ingen måte har tenkt å la Lonelaksen seile sin egen sjø. Dugnadsånden hans lever nemlig i beste velgående, og det gjør også interessen for den lokale laksen.

PS: Loneelva har de siste månedene måtte leve med trusselen om potensiell vannkraftutbygging i Gjerstadfossen hengende over seg. Nå har heldigvis fylkeskommunen tatt ansvar for det vernede vassdraget, og enstemmig vedtatt at det ikke skal bygges kraftverk i Loneelva. Det gjenstår fremdeles at NVE skal ta signalene om at vassdraget skal få fortsette som kraftverkfritt, men ting ser lovende ut.