More

  NJFF kritisk til at ulvesonen opprettholdes som et reservat

  Norges Jeger- og Fiskeforbund ønsker uttak av den såkalte Slettåsflokken som holder til innenfor den norske ulvesonen. Slik blir det ikke i denne omgang.

  Av: Endre Hopland

  Klima- og miljøminister Vidar Helgesen la i går frem regjeringens beslutning i saken om forvaltning av ulv innenfor og utenfor den norske ulvesonen. Her ble det klart at det skal tas ut 42 dyr utenfor ulvesonen, som ligger i Hedmark og Akershus. Dette skjer etter at tingretten nylig stanset denne jakten etter en saksbehandingsfeil i klagebehandlingen.

  Regjeringen har nå vurdert om fellingsvedtaket har betydning for bestandens overlevelse, noe som manglet ved forrige behandling. Konklusjonen er at dette ikke er tilfeller. I en pressemelding skriver Norges Jeger og Fiskeforbund at de ser positivt på at jakten utenfor sonen nå gjenopptas, men forbundet understreker også at de synes det er veldig beklagelig at ulvesonen opprettholdes som et reservat.

  Regjeringen åpner nå med de nye bestemmelsene for felling av to flokker i Julussa og Osdalen. Disse har i stor grad sine leveområder utenfor ulvesonen.

  – Det opprinnelige vedtaket i rovviltnemndene innebar også et uttak av en flokk med sitt tilhold innenfor ulvesonen, Slettåsflokken, men dette har Helgesen overprøvd. Begrunnelsen han benytter for ikke å kunne åpne opp for uttak av denne flokken, ligger i at terskelen for felling skal være høy i ulvesonen, og at det derfor ikke er retttslig grunnlag for felling, skriver NJFF.

  Norges Jeger- og Fiskerforbund reagerer altså svært negativt på Helgesens begrunnelse for ikke å åpne for felling av Slettåsflokken.

  – Vi aksepterer at terskelen for felling innen sonen er høyere enn utenfor, men vi aksepterer ikke at det nå etableres en praksis der reservatpolitikken videreføres. Det er også i strid med det stortingflertallet klart ga uttrykk for under behandlingen av regjeringens forslag til endringer av naturmangfoldsloven våren 2017, skriver NJFF.

  Ordlyden den gang var som følger: «Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti vil peke på at selv om ulv skal ha et sterkere vern i enn utenfor ulvesonen, skal det fortsatt være rom for lokal næringsutvikling, bosetting, alminnelige sosiale aktiviteter og fritids- og friluftsaktiviteter innenfor ulvesonen, på samme måte som i andre distrikter. Dette flertallet vil understreke at flertallet bak ulveforliket i Stortinget ikke ønsker at ulvesonen utvikles til et ulvereservat.»

  – NJFF kan ikke se at Helgesen fullt ut har brukt de muligheter som loven gir, og heller tatt hensyn til Stortingets klare signaler i sin behandling av klagesaken, sier generalsekretær i NJFF, Espen Søilen.

  Han mener at dette i praksis betyr at man opprettholder det høye konfliktnivået i saken, i stedet for å benytte muligheten man til å dempe konfliktene gjennom en aktiv ulveforvaltning også innen ulvesonen.

  – Vi vil forfølge saken. Dette kan ikke bli siste ord. Framtidens ulveforvaltning må ta opp i seg de klare signaler som stortingsflertallet har gitt. Det utvises manglende forståelse fra regjeringens side for omfanget av de belastninger som reservatbeboerne lever med, sier Søilen.

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles